Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wypadki przy pracy. Najwięcej w województwie śląskim

Facebook Twitter

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w I półroczu 2022 roku zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. To o 2,6% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największy wskaźnik wypadkowości jest w województwie śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Fot.pixabay.com

Choć liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy zwiększyła się o 2,6%, zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,01 w I półroczu 2021 r. do 1,89 w I półroczu 2022 r.

Udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3% (analogicznie, jak w I półroczu 2021 r.), a w wypadkach ciężkich – 0,5% (spadek o 0,1 p.proc.). Liczba osób poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem zwiększyła się o 2,8%.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach:

 • śląskim (2,53),
 • warmińsko-mazurskim (2,46),
 • zachodniopomorskim (2,32).

Najniższy w województwach:

 • mazowieckim (1,34),
 • małopolskim (1,35),
 • podkarpackim (1,44).

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (5,87), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (4,86) oraz przetwórstwo przemysłowe (3,18), natomiast najniższy w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,26), informacja
i komunikacja (0,28) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (0,42).

Przyczyny wypadków przy pracy w I półroczu 2022 r.

Poszkodowani w wypadkach przy pracy według czynności wykonywanej przez poszkodowanego w chwili wypadku w I półroczu 2022 r:

 • Poruszanie się,
 • transport ręczny,
 • operowanie przedmiotami,
 • kierowanie; jazda środkami transportu; obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń,
 • Obsługiwanie maszyn.

Źródło: GUS.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 9 grudnia 2022