Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Wypowiedzenie komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie [AKTUALIZACJA]

Facebook Twitter

'Przyczyną mojej decyzji nie było użycie przez strażnika miejskiego paralizatora podczas Święta Trzech Braci'- pisze do Radia 90 komendant Straży Miejskiej w Cieszynie. Chodzi o złożoną przez niego rezygnację. Kazimierz Płusa dodaje, że w jego ocenie użycie paralizatora przez strażnika miejskiego było zasadne.

Raport ze sprawdzenia okoliczności użycia paralizatora w czasie święta Cieszyna został przedstawiony burmistrz Gabrieli Staszkiewicz. To ona poinformowała, że złożona właśnie rezygnacja komendanta została przyjęta, a nowy szef cieszyńskich strażników zostanie wybrany w konkursie, który niebawem zostanie ogłoszony. Na stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie Kazimierz Płusa pozostanie do końca października.

Przypomnijmy, podczas Święta Trzech Braci jeden z awanturujących się mężczyzn, został porażony przez strażników miejskich paralizatorem.

Kazimierz Płusa przekazał nam fragment raportu, jaki po tych wydarzeniach przedstawił burmistrz Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz:

Po zapoznaniu się z notatką opisującą zdarzenie oraz po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej z interweniującymi strażnikami miejskimi, a także po konsultacji z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, uznałem, że użycie paralizatora było zasadne i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U.2018.928 z późn. zm.)

1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6, 8-10 i 12-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), strażnik może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, b, e i pkt 2 oraz w art. 47 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, strażnik może użyć broni palnej lub ją wykorzystać.

Natomiast w myśl ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz.U.2018.1834 z późn. zm.).

Art. 2. [Podmioty uprawnione do używania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej]

1. Uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej są: 13) strażnicy straży gminnych (miejskich);

Art. 11. [Działania uzasadniające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego] Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: 10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

Art. 12. [Środki przymusu bezpośredniego] 1. Środkami przymusu bezpośredniego są: 13) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

Art. 25. [Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej] 1. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej można użyć lub wykorzystać je w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 3, 5, 7-11 i 13.

Należy również podkreślić, że TASER X2 został użyty przez strażnika posiadającego uprawnienia instruktorskie w zakresie użycia i obsługi urządzeń TASER X26, X2, X26P oraz do nadawania uprawnień użytkowników, zgodnie z wytycznymi TASER Training Academy.

Czytaj także:

Burmistrz Cieszyna żąda raportu po wydarzeniach w czasie trwania Święta Trzech Braci

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 17 maja 2022