StartKultura

Wystawa pedagogów Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim

Bo czy sztuka miałaby sens, gdyby twórca był przekonany, iż to co chce wytworzyć już przecież istnieje, że jego działanie nie bogaci w żaden sposób rzeczywistości, lecz jedynie w najlepszym razie powiela ją. Potrzeba twórczej wypowiedzi wiąże się z doświadczeniem braku. Świat bez braków byłby zaś światem bez potrzeb. Ta przewrotność wskazuje na aspekt owego nie jest i rzuca wyzwanie o możliwość jego dopełnienia. „Piętno globu tego-niedostatek”, słowa C.K.Norwida, wskazują na tę dychotomię, w której z jednej strony brak jest przeszkodą w realizowaniu wszelkich twórczych zamysłów, z drugiej strony zaś jest niezbędnym warunkiem samej możliwości ich podejmowania. „Żadnej rzeczy, które są piękne i dobre, nie użyczają bogowie ludziom za darmo – bez pracy i starań”. Zdanie Prodikosa implikuje artystyczne i estetyczne a priori- za tym co odsłonięte (zrealizowane) w dziele pozostaje i tak jakaś idealna, nie dająca się wyczerpać reszta. Stąd ukończenie jednego, zmusza do rozpoczęcia następnego. W ten sposób PRAXIS każdego z nas znajduje swoją zasadność, a sztuka swoje właściwe miejsce, tym akcentem dziękujemy galerii Epicentrum za nasze pierwsze wspólne spotkanie.
Justyna Taszka-Michalska

Wystawa pedagogów Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śl.

  • Bednarczuk Małgorzata

Prowadzi przedmiot rysunek i malarstwo oraz specjalność artystyczną: reklama wizualna w Liceum Plastycznym w Wodzisławiu Śl.
Ur. 1984 r. w Raciborzu. W 2006 r . zrealizowała dyplom w Pąństwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. W 2011 ukończyła malarstwo w ASP w Katowicach, gdzie została nagrodzona medalem Rady Wydziału ASP w Katowicach za najlepszy dyplom z malarstwa 2011. Prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Półfinalistka 3 Międzynarodowego Trennale Rysunku i Grafiki w Bangkoku.

  • Kołodziej Monika

Prowadzi specjalność artystyczną: techniki graficzne w Liceum Plastycznym w Wodzisławiu Śl.

  • Lach Marta

Rybniczanka urodzona w 1986. W latach 2005-2010 studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie realizowała dyplom z rzeźby w pracowni prof. Jerzego Fobera.W Liceum Plastycznym w Wodzisławiu Śl. prowadzi pracownię rzeźby.

  • Lasota Jarosław

Rocznik 73, fotograf, pedagog. Czasem w stanie twórczego uniesienia – wtedy tworzy sztukę, a właściwie jed(y)ną Sztukę. Najczęściej jednak tkwi w stanie permanentnego odkrywania świata, jego szarej codzienności, która w obiektywie jego aparatu może nabrać wyjątkowości ( czasem tylko przez niego rozumianej i trudno…). Optymista, który wierzy, że każda chwila ma w sobie potencjał kadru wartego uwiecznienia i dopóki stan ten trwa, będzie sięgał po aparat ku Twojej uciesze lub rozczarowaniu Drogi Odbiorco.
W LP w Wodzisławiu Śl. Uczy podstaw fotografii i filmu.

  • Taszka-Michalska Justyna

Urodzona w Raciborzu. Absolwentka bielskiego Liceum Plastycznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie w 2005r. dyplom artystyczny obroniła z wyróżnieniem w pracowni Prof. PWSZ Aleksandra Ostrowskiego i Dr Kazimierza Frączka z zakresu projektowania graficznego oraz aneks z malarstwa u Prof.Kazimierza Cieślika.
W 2010 r. na ocenę celującą obroniła pracę dyplomową realizowaną w pracowni Prof. Lecha Kołodziejczyka.Tytuł magistra sztuki w specjalności malarska kreacja obrazu uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Anglii, Holandii, a także w kolekcji Zamku w Nakle Śląskim. Uczestniczka wystaw zbiorowych, indywidualnych oraz laureatka otwartych przeglądów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim. Posiada wieloletnią praktykę pedagogiczną z zakresu plastyki. Od 2012 r. związana z wodzisławskim plastykiem, w którym uczy rysunku i malarstwa.

Zostaw komentarz