StartWiadomości Wiadomości dnia

Wytypuj policjanta, który zasługuje na wyróżnienie

Konkurs organizuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W ciągu ostatnich 11 edycji nagrodzono 55 policjantów reprezentujących zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną. Zgłosić kandydatów może każda osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Czas jest do końca maja.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 11 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 55 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13. Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zostaw komentarz