Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zakład Karny Jastrzębie-Zdrój – jeden z największych ośrodków w Polsce [FOTO]

Facebook Twitter

Niewiele osób może pamięta, ale 8 kwietnia w 1963 roku rozpoczął funkcjonowanie Zakład Karny Jastrzębie-Zdrój. Pierwotnie nosił on nazwę Ośrodek Pracy Więźniów w Szerokiej i miało stanowić stałe źródło niewykwalifikowanej siły roboczej.

Pierwszy sprzęt budowlany przeznaczony do OPW pojawił się końcem maja 1963 roku. Rok później pierwsi skazani podjęli pracę przy budowie kopalń węgla kamiennego (min. Jastrzębie, Moszczenica, Zofiówka) oraz przy wielu innych budowach rozsianych na terenie Śląska. Wkrótce Zakład Karny w Szerokiej stał się największym ośrodkiem pracy więźniów w Polsce. Zatrudnienie zewnętrzne przekraczało średnio 1200 skazanych, co stanowiło ok. 90% populacji osadzonych tego zakładu.

Mimo zmiany w 1970 roku nazwy zakładu na „Zakład Karny w Szerokiej”, a w 1975 na ”Zakład Karny w Jastrzębiu- Zdroju”, przez cały czas swego istnienia jednostka ma charakter zakładu półotwartego, co wpływa na zwiększone zatrudnianie skazanych na zewnątrz zakładu karnego, korzystanie przez osadzonych z przepustek oraz otwartości na współpracę z instytucjami zewnętrznymi

– mówi mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju dziś stanowi jeden największych w Polsce zakładów karnych typu półotwartego. Taki typ jednostki stanowi ogromną szansę dla osadzonych gdyż pozytywnie wpływa zarówno na resocjalizację osadzonych, jak i na ich psychiczne samopoczucie.

Obecnie jednostka zajmuje 12,5 ha, z czego sam Zakład Karny położony jest na 7,5 ha. W przeszłości zaludnienie jednostki przekraczało 2200 osób, dziś oscyluje w granicach 800 skazanych.

Aktualnie Zakład Karny prowadzi zaawansowane prace mające na celu rozpoczęcie w roku 2021 r. budowy hali. Przygotowany został projekt architektoniczno-budowlany oraz wydane pozwolenie na budowę. W styczniu 2021 złożono wniosek o dofinansowanie budowy z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych.

Znajdzie w niej zatrudnienie minimum 70 osadzonych, produkcja obejmować będzie branżę meblarską.

Na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ruszyły także przygotowania do budowy „Domu przejściowego”. Planowany obiekt będzie budynkiem parterowym, przeznaczonym dla 30 osadzonych i będzie funkcjonował w oparciu o regulacje obowiązujące dla zakładów karnych typu otwartego.
Teren przylegający do budynku będzie ogrodzony, zagospodarowany zielenią, wyposażony w urządzenia rekreacyjne (atestowane ławki, stoliki i plac zabaw dla dzieci), boisko wielofunkcyjne i siłownię zewnętrzną.
Środki na realizację zadania pochodzą m.in. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przewidzianego na lata 2014 – 2021. Zgodnie z harmonogramem opracowywana jest dokumentacja techniczna pozwalająca na uzyskanie zezwoleń na budowę.

Budowa domu przejściowego zgodnie z założeniami projektu pozwoli skazanym na przygotowywanie się w warunkach zbliżonych do wolnościowych, do ich powrotu do społeczeństwa przed końcem kary pozbawienia wolności i wspomoże proces resocjalizacji realizowanego przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki penitencjarnej.

Początkiem marca w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju, podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej, dotyczącej utworzenia wspólnego kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego.

Celem porozumienia jest zbudowanie wspólnego kompleksu mającego służyć organizacji ćwiczeń służb mundurowych, w ramach swoich kompetencji, jak również ćwiczeń zgrywających te służby podczas wspólnych działań. Miejsce przeznaczone pod budowę stanowisk ćwiczebnych jest zlokalizowane na terenie będącym w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Obiekt ten jest obecnie wyposażony w strzelnicę oraz trenażer służby więziennej. Dzięki porozumieniu będzie możliwa rozbudowa kompleksu o kolejne moduły tj.:

  • moduł ogniowy – stanowiący kontener z komorą rozgorzeniową,
  • moduł taktyczny – stanowiący zestaw kontenerów połączonych ze sobą wraz z infrastrukturą towarzyszącą (schody, pochylnie, estakady),
  • moduł gruzowiskowy – stanowiący obiekty imitujące między innymi gruzowiska po katastrofie budowlanej,
  • moduł do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj