Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zakończono stawianie ekranów w Pawłowicach i Warszowicach

Facebook Twitter

Zakończono stawianie ekranów akustycznych w Pawłowicach i Warszowicach. Konstrukcje stanęły wzdłuż "wiślanki", między zabudowaniami a sama jezdnią na długości około 3,5 km.

Ekrany będą teraz chronić mieszkańców od ponadnormatywnego hałasu pochodzącego od ruchu samochodowego na DK 81. Ekrany mają wysokość od 5 do 7,5 metra, są pochłaniające i przeźroczyste. Wartość prac oszacowano na blisko 22 mln złotych. Przy okazji tych prac przebudowano w tym miejscu, także sieć teletechniczną, energetyczną gazową i kanalizacyjną.

Celem całego zadania inwestycyjnego była ochrona terenów i zabudowań, położonych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 81 w miejscowościach Warszowice i Pawłowice (km 37+600 – 41+250) przed ponadnormatywnym poziomem hałasu pochodzącym od ruchu samochodowego na DK81. Wartość wykonanych robót budowlanych to 21,9 mln zł.

Nazwa zadania:

„Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81 w miejscowości Warszowice i Pawłowice na odcinku od km 37+600 do km 41+250”

Zakres robót:

– aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, opiniowaniem i uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń na realizację zadania

– budowa drogi dojazdowej w km 40+200 – 40+860 po stronie lewej,

– budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych na odcinku 37+600 – 41+250, strona prawa i lewa – łącznie 38 odcinków,

– przebudowa sieci teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej w zakresie kolidującym z podstawowym zakresem robót na całym odcinku w km 37+600 – 41+250,

– umocnienia skarp, nasypów, uzupełnienie poboczy, uzupełnienie systemu odwodnienia drogi,

– uzupełnienie i zmiana stałej organizacji ruchu,

– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, balustrady),

– humusowania powierzchni skarp.

Podstawowe dane dotyczące zabezpieczeń przeciwhałasowych i robót budowlanych:

– łączna długość wykonanych zabezpieczeń: 3.348,07 m,

– łączna powierzchnia ekranów: 20.987,87 m2,

– wysokość: 5,00 m – 7,52 m, ekrany proste oraz z przewieszeniem,

– rodzaj wypełnienia ekranów: pochłaniające i przeźroczyste,

– łączna powierzchnia paneli pochłaniających: 17.617,20 m2,

– łączna powierzchnia paneli przeźroczystych: 1.707,23 m2,

– łączna długość pali fundamentowych: 401,00 m o średnicy 60 cm i 4.686,30 m o średnicy 80 cm,

– łączna ilość konstrukcji stalowej wsporczej: 707.716 kg,

– łączna objętość podwalin żelbetowych: 303 m3,

– warstwa drenażowa oraz gabiony: 1.962 m3,

– wyjścia ewakuacyjne, wejścia na posesję: 4 szt.

Pozostałe prace:

– nowe bariery ochronne H1/W3/A: 3.003 m,

– balustrady i poręcze zabezpieczające: 228 m,

– budowa drogi dojazdowej w km 40+200 – 40+860: nawierzchnia asfaltowa AC11S: 3.197,03 m2, utrwalone pobocza: 945,00 m2, umocowania rowów i wymiana przepustów,

– zmiana tablic i znaków, oznakowania poziomego stałej organizacji ruchu w km 37+600 – 41+250,

– wycinka drzew i krzewów: 410 sztuk drzew i 0,18 ha krzewów,

– humusowania z zastosowaniem siatek antyerozyjnych: 8.287 m2,

– roboty ziemne: wykopy: 7.073 m3, nasypy + zasypki: 3.879 m3,

– podbudowy i pobocza gr. 15 cm, 20 cm, 55 cm: 4.484 m3.

Kalendarium:

– ogłoszenie przetargu – 1.06.2017 r.

– otwarcie ofert – 11.07.2017 r.

– wybór oferty – 29.11.2017 r.

– podpisanie umowy – 18.12.2017 r.

– przekazanie placu budowy, rozpoczęcie robót budowlanych – 22.12.2017 r.

– zakończenie robót budowlanych – 14.11.2019 r.

– dokonanie odbioru ostatecznego – 28.11.2019 r.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 20 maja 2022