Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zaprojektują, wybudują, a potem przez 20 lat będą utrzymywać

Facebook Twitter

Racibórz podpisał umowę z przedsiębiorstwem z Tylmanowej na instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Powstanie na terenie miasta przy ul. Rybnickiej. Firma zainwestuje w budowę instalacji 15 mln złotych, da pracę ponad 20 osobom.

A ta nowa instalacja razem ze składowiskiem śmieci oraz kompostownią ma stworzyć swego rodzaju centrum przetwarzania odpadów komunalnych w Raciborzu.

Wybór firmy odbywał się w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Miasto Racibórz na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przeprowadziło dialog konkurencyjny pozyskując informację na temat przedsięwzięcia. Następnie wszczął postępowanie o wybór partnera prywatnego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Ze względu na szczególnie złożony charakter przedmiotu zamówienia zastosowano wielokryterialną ocenę ofert. W terminie składania ofert, wpłynęła jedna przygotowana przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Złożona oferta spełniała warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wobec tego wyłoniono wykonawcę zadania.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj