Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zatrudnij młodego pracownika, to ci się opłaci!

Facebook Twitter

Do zatrudniania młodych pracowników przekonują w pow. wodzisławskim i oferują 38 tysięcy złotych dla tych przedsiębiorców, którzy przyjmą do pracy bezrobotnego do 30 roku życia. Firma może przez rok otrzymywać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki nowo zatrudnionego pracownika do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W praktyce oznacza to, że – licząc z kosztami pracodawcy – przedsiębiorcy za zatrudnienie młodej osoby mogą otrzymać ok. 26 tys. zł rocznie. Dodatkowe możliwe jest także sięgnięcie do Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zyskać ponad 11,5 tys. złotych. Więcej na ten temat piszemy na radio90.pl. szczegóły także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl.

Wsparcia nie uzyska pracodawca, u którego w okresie pół roku przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Chodzi o to, by zabezpieczyć pracowników przed zwalnianiem tylko po to, by pracodawca mógł uzyskać refundację. Po drugie, przedsiębiorca zobowiązany jest do kontynuowania zatrudnienia pracownika, na którego otrzymał dofinansowanie, jeszcze przez rok po zakończeniu refundacji.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik sam odejdzie lub zostanie zwolniony dyscyplinarnie bądź jego stosunek pracy wygaśnie. Wówczas urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy skieruje innego bezrobotnego. W przypadku gdy pracodawca nie dotrzyma warunków umowy z urzędem, zwróci wraz z odsetkami ustawowymi uzyskane dofinansowanie.

Jak podkreśla dyrektor PUP w Wodzisławiu Śl. Anna Słotwińska – Plewka nowy instrument aktywizacyjny jest bardzo korzystny i dla pracodawców, i dla pracowników. Gwarantuje bowiem, że młody pracownik będzie mieć pewną pracę przez co najmniej dwa lata, czego nie zabezpiecza staż czy prace interwencyjne.

Przedsiębiorca z kolei realnie odczuje wsparcie płynące z tytułu zatrudnienia młodej osoby bezrobotnej. Innym narzędziem, z którego może skorzystać, są bowiem środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dzięki nim pracodawca może niewielkim kosztem (a w przypadku firm zatrudniających do 9 osób włącznie – bezpłatnie) wyszkolić nowo zatrudnionego pracownika. Może na ten cel otrzymać do trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, tj. ok. 11,5 tys. zł.

Przypomnijmy, że z początkiem roku wodzisławski Powiatowy Urząd Pracy wprowadził program ulg, zniżek i udogodnień dla młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą pod nazwą Karta Młodego Przedsiębiorcy. Celem tej inicjatywy jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W tej grupie wiekowej bowiem najtrudniej znaleźć pracę. Według statystyk aż 40% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w wodzisławskim urzędzie pracy to osoby właśnie do 30 roku życia.

Karta Młodego Przedsiębiorcy polega na tworzeniu przez innych przedsiębiorców, otoczenie biznesu lub podmioty administracji publicznej systemu preferencji, ulg, zniżek i udogodnień dla młodych osób, rozpoczynających działalność gospodarczą. W zamian partnerzy programu zyskują wizerunek instytucji wspierającej młodzież (tzw. aniołów biznesu), bezpłatną promocję oraz potencjalnie nowych klientów dla swoich produktów i usług.

Podobne tematy

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 6 grudnia 2021