Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zielona edycja Budżetu Obywatelskiego w Rybniku z pandemicznymi zasadami

Facebook Twitter

 Od początku maja będzie można składać swoje pomysły na inwestycje do realizacji w 2022 roku. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną trzeba jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i reżimie sanitarnym, dlatego np. listy poparcia dla projektów ogólnomiejskich będzie można donieść w późniejszych terminach.

Jak informuje rybnicki magistrat: będą one musiały zostać dostarczone do urzędu miasta przed końcem oceny formalnej, której termin zostanie jeszcze ustalony. Pomysły inwestycji do Budżetu Obywatelskiego będą z kolei przyjmowane do końca maja za pośrednictwem kancelarii, pocztą lub drogą elektroniczną.

Co możesz zrobić?

Kilka propozycji możliwych do zgłoszenia projektów, w celu osiągnięcia naszego wspólnego celu:

 • nasadzenia drzew przy najczęściej używanych ciągach pieszo-jezdnych w dzielnicach,
 • nasadzenia drzew, zagospodarowanie na terenie osiedli mieszkaniowych,
 • pielęgnacja, rozbudowa i doposażenie istniejących zielonych przestrzeni (skwery, parki),
 • utworzenie woonerfów (takich jak np.: woonerfy w Łodzi) – przestrzeni publicznej łączącej w sobie funkcje ulicy, ścieżki rowerowej, parkingu, deptaku, miejsca spotkań dla mieszkańców,
 • utworzenie parków kieszonkowych, gdzie 70% powierzchni takiego parku stanowi zieleń, wyposażone również w elementy małej architektury
 • działania skierowane na poprawę już istniejących parków, skwerów, pasów zieleni przyulicznej, renowacja roślinności, konserwacja lub wymiana małej architektury,
 • powstanie ogrodów deszczowych, gdzie wody opadowe są nie tylko zatrzymywane w glebie, ale także naturalnie oczyszczane. Do tego rośliny napowietrzają glebę, upiększają miejski krajobraz i są siedliskiem zwierząt np. ptaków czy motyli,
 • zielone przystanki w dzielnicach,
 • mini ogrody sensoryczne,
 • tworzenie łąk kwietnych,
 • rozwijanie fachowego „technicznego” doradztwa dla mieszkańców w zakresie termomodernizacji, źródeł ciepła – jaki wybrać wariant termomodernizacji, jakie działania przyniosą najlepsze efekty przy ograniczonych środkach, jakie będą realne koszty ogrzewania itp. Decyzje w tym obszarze są trudne i wymagają fachowej wiedzy, której nie ma przeciętny mieszkaniec. Skuteczne doradztwo zapewne powinno być powiązane z audytem energetycznym, bo rozwiązania trzeba dobierać do konkretnego budynku, a także sytuacji finansowej mieszkańców,
 • tworząc parki, zieleńce, skwery warto nasadzać drzewa, mające szczególne zdolności do oczyszczania powietrza ze smogu,
 • utworzenie zielnych dachów na budynkach.

Gdzie możesz „zagrać w zielone”?

 • nowy park na terenie zielonym pomiędzy ulicami: Lipowa i Rybacka (niezagospodarowany obszar zieleni miejskiej) i/lub ulicami: św. Maksymiliana i Podmiejska z okazałym dużym elementem zabawowym (najlepiej takim indywidualnie projektowanym), który wyróżniłby nasze miasto na tle regionu. Szacowny koszt inwestycji w zależności od zakresu od 1,5 mln zł do kilku milionów zł, (dzielnica Rybnicka Kuźnia);
 • pielęgnacja starodrzewia. Koszt wykonania pielęgnacji na 1 dorodne drzewo to około 10 000 zł – 40 000 zł, (teren całego miasta);
 • opracowanie kompleksowej inwentaryzacji drzew w parkach miejskich, (teren całego miasta);
 • budowa zielonych przystanków w różnych dzielnicach, (teren całego miasta);
 • budowa, przygotowanie trasy do nordic walking wraz z infrastrukturą dużych, terenowych, stałych gier planszowych, planowana lokalizacja z dzielnicy Orzepowice (od parku osiedlowego przy ul. Góreckiego) w stronę dzielnicy Chwalęcice, Stodoły, którą można by połączyć z istniejącymi trasami rowerowymi;
 • Błonia rybnickie: budowa bulwarów spacerowo-rowerowych wzdłuż rzeki Rudy, wraz z infrastrukturą rowerowo-odpoczynkową, szacunkowy koszt inwestycji 1,5 mln zł – 5 mln zł, budowa placu zabaw dla dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, szacunkowy koszt inwestycji ok. 1 mln zł;
 • budowa wodnego placu zabaw z czerpakami, rynnami do przelewania wody w pobliżu tężni jako uzupełnienie infrastruktury, szacunkowy koszt ok. 400 tys. zł.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj