Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zielone pracownie będą w gminie Istebna. Powstaną w szkołach w Istebnej Zaolziu i Konikowie

Facebook Twitter

W beskidzkiej gminie powstaną dwie przyrodnicze klasy. Laureatami konkursu „Zielona Pracownia 2021”, jaki organizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jest projekt przygotowany dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu - „Laboratorium świerka istebniańskiego” oraz projekt dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie - „Życie nicią malowane...”.

Ekoklasa w Zespole Szkół numer 2 w Niewiadomiu.

Jury doceniło oryginalne pomysły na utworzenie nowych pracowni biologiczno- chemicznych. W tegorocznej siódmej edycji konkursu do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 61 najlepszych projektów, w tym dwa z gminy Istebna. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Mimo wszystko udało się pozyskać dofinansowanie dla Gminy Istebna w kwocie aż 40 000,00 zł na utworzenie Zielonej Pracowni Sp nr 1 w Koniakowie pn. „ Życie nicią malowane…” oraz kwotę 37 897,30 zł dla SP nr 2 w Istebnej pn. „Laboratorium świerka istebniańskiego”. Oba projekty zostały także nagrodzone finansowo we wcześniejszym konkursie „Zielona pracownia_projekt’2021”, gdzie Sp nr 1 w Koniakowie otrzymała 10 000,00 zł a SP nr 2 w Istebnej 9 779,46 zł.

-podliczają w Urzędzie Gminy w Istebnej.

Motywem przewodnim projektu przygotowanego przez Annę Dziewior dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej – „Laboratorium świerka istebniańskiego” jest promowanie rodzimego gatunku świerka. Jednym z ciekawych rozwiązań projektu, jest ekspozycja ścienna nawiązująca do nazwy Zielonej Pracowni „Laboratorium świerka istebniańskiego”, zajmuje ona tylną część sali. Przedstawia ilustrację lasu świerkowego, która wyjaśnia budowę organizmu roślinnego: organizm (świerk)- organy roślinne- tkanki roślinne- komórka roślinna, łączy także i w płynny sposób przekazuje wiedzę o budowie DNA. W ekspozycji stałej utrwalone zostały naturalne elementy świerka (kora, działalność kornika na wewnętrznej części kory, przekrój pionowy i poprzeczny pnia, szyszka, igły i nasiona).

Jednym z zadań, podczas realizacji projektu, będzie także modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni pracowni funkcjonalnymi meblami oraz nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi i sprzętem multimedialnym. W pracowni stworzone zostaną stanowiska laboratoryjne do przeprowadzania doświadczeń w zespołach lub indywidualnie. Pani Anna podkreśla , że planowana ekopracownia będzie miejscem, gdzie abstrakcyjna często wiedza naukowa stanie się bardziej przystępna dla uczniów i zachęci ich do rozwijania zainteresowań biologiczno- chemicznych. W tym celu opracowała dwa programy dydaktyczne z licznymi scenariuszami zajęć, pozwalające lepiej wykorzystać zasoby Zielonej Pracowni. Z pracowni skorzystają też klasy młodsze I- III realizujące podstawę programową z treści przyrodniczych.

Alicja Kaczmarzyk podkreśla, iż Zielona Pracownia, która powstanie w SP1 w Koniakowie pn.: „Życie nicią malowane…” będzie głównie służyła uczniom i nauczycielom, ale będą mogli również ją zobaczyć rodzice i dziadkowie. Projekt zakłada integrację środowiska lokalnego ze społecznością szkolną. Zostaną w nim zaprezentowane nowoczesne techniki przekazu informacji poprzez ciekawe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Modernizacja pomieszczenia, umiejętne wykorzystanie przestrzeni a także doposażenie pomocami dydaktycznymi i sprzętem multimedialnym przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Planowane są nie tylko zajęcia z biologii, przyrody ale także odbywać się w niej będą warsztaty kreatywności i dodatkowe kółka zainteresowań. Pracownia wykorzystywana będzie do prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej a także do prowadzenia koła biologiczno – przyrodniczego dla klas IV – VIII. W tym celu zostały opracowane programy dydaktyczne wraz ze scenariuszami zajęć, które przyczynią się do pełnego wykorzystania Zielonej Pracowni. Opracowane programy edukacyjne takie jak ”Biologiczne zmagania młodego górala” oraz „Przyroda ukryta w koniakowskiej koronce” które przyczynią się do podniesienia wiedzy przyrodniczej, uświadomią dziedzictwo otaczającego ich świata, uświadomią także przynależność kulturową. Mając takie bogate zaplecze w postaci Centrum Koronki Koniakowskiej, Centrum Pasterskiego, Muzeum Koronczarskiego, Galerii Sztuki Góralskiej i połączenia z bogatym wyposażeniem nowo powstałej pracowni można stworzyć ciekawe i kreatywne zajęcia dla wszystkich uczniów.

Odbiorcami nowych Zielonych Pracowni będą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także społeczność lokalna, najbliżsi podopiecznych szkół i osoby, które zaangażowane są w dbanie o naszą małą ojczyznę – Gminę Istebna w kontekście zjawisk przyrodniczych, prozdrowotnych, ekologii, regionalizmu i tradycji.

– podkreśla Aneta Legierska, kierownik promocji Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj