Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Żłobek w Czerwionce- Leszczynach. Zobacz jak będzie wyglądał

Facebook Twitter

Jest umowa na budowę żłobka w Czerwionce-Leszczynach. Nowa placówka powstanie przy ulicy Pawlasa, za Przedszkolem nr 1 i Zespołem Szkół Specjalnych.

Wstępna wizualizacja żłobka/ czerwiona-leszczyny.pl

Wartość inwestycji to 9 mln złotych. Początkowo była to kwota o 2 mln mniejsza. Inflacja i trudności w branży budownictwa wymogły korektę budżetu na tę inwestycję.

Wstępnie zakładaliśmy, że inwestycja wyniesie około 7 mln złotych, po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że wartość inwestycji to blisko 9 mln zł. Brakujące środki trzeba będzie wygospodarować z budżetu Gminy i Miasta, co w obecnym czasie na pewno nie jest łatwym zadaniem. Mam jednak świadomość, że to ważna i oczekiwana inwestycja

– mówi burmistrz Czerwionki- Leszczyn Wiesław Janiszewski.

W ramach zadania powstanie parterowy, niepodpiwniczony budynek żłobka, w którym zlokalizowane zostaną 3 oddziały żłobkowe, świadczące opiekę dla 75 dzieci do lat 3. Na każdy z oddziałów będzie składać się sala żłobkowa, węzeł sanitarny oraz magazyn podręczny. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znajdą się pomieszczenia administracyjno-socjalne, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia techniczne.

Na przedmiot zamówienia składa się zakres rzeczowy obejmujący m.in.:

  • fazę projektową, która obejmuje wykonanie opracowań takich jak: koncepcja architektoniczna i funkcjonalna inwestycji, projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze, przedmiar robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całości zadania
  • fazę wykonawczą, która obejmuje wykonanie m. in. wszelkich robót budowlanych.

 

Wstępna wizualizacja żłobka/ czerwiona-leszczyny.pl

Zakres prac budowlanych obejmuje w szczególności budowę nowego obiektu żłobka oraz wykonanie zagospodarowania terenu wraz z dojściami, dojazdami, drogą wewnętrzną, zjazdami z dróg publicznych, parkingiem dla samochodów osobowych oraz infrastrukturą techniczną:
– wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. projektów,
– budowa instalacji wewnętrznych,
– budowa przyłączy instalacyjnych,
– budowa nawierzchni utwardzonych, miejsc postojowych, elementów małej architektury, wiaty na kontenery na odpady stałe, ogrodzenia,
– zagospodarowanie terenów zielonych,
– budowa placu zabaw z wyposażeniem,
– wyposażenie meblowe wraz z wyposażeniem kuchni, w tym sprzęty i urządzenia węzła kuchennego,
– wykonanie oznakowania pomieszczeń – opracowanie informacji wizualnej,
– wyposażenie budynku we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową obiektu, w tym wyposażenie wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
– dostawę sprzętu wyposażenia zgodnie z wymaganiami Inwestora,
– wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów,
– wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz ze zgłoszeniem do zasobów geodezyjnych,
– wykonanie i dostarczenie niezbędnych dokumentów i opracowań, w tym m. in. instrukcji pożarowej budynku wraz z oznakowaniem oraz wyposażeniem zgodnie z instrukcją ppoż., świadectwa charakterystyki energetycznej, dokumentacji powykonawczej.

Wstępna wizualizacja żłobka/ czerwiona-leszczyny.pl

Wartość podpisanej umowy wynosi 8 836 566,00 zł, a okres realizacji to 26 miesięcy (w tym faza projektowa: do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy).

Wykonawcą zadania będzie firma REISER Sp.z o.o. z Jaworzna.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj