StartWiadomości

Zmiana zasad segregacji odpadów w Rybniku

W ubiegłym roku w kilku dzielnicach odbiór taki prowadzony był w ramach projektu pilotażowego. Program, promujący zbieranie popiołów z palenisk domowych w sposób selektywny w dzielnicach Niewiadom, Niedobczyce oraz Zebrzydowice, cieszył się sporym powodzeniem mieszkańców. Dlatego już od tego sezonu grzewczego taka zbiórka będzie prowadzona w całym mieście.

W okresie letnim, ze względów ekonomicznych odpady te odbierane będą łącznie z odpadami zmieszanymi. W kwietniu i październiku dodatkowo wprowadzony zostanie jeden odbiór odpadów (popiołu i żużla), natomiast odbiór odpadów zmieszanych w tych miesiącach pozostanie bez zmian.

Co ważne, wprowadzenie odbioru „popiołów i żużli” nie spowoduje zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości.

Wprowadzenie nowego rodzaju odpadów podlegających segregacji podyktowane jest ograniczeniem ilości składowanych odpadów komunalnych, efektywniejszym przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz ograniczeniem kosztów opłat środowiskowych.

Zostaw komentarz