Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie

Facebook Twitter

Rozkazy o powierzeniu obowiązków wręczone zostały nowemu Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach asp.szt. Leszkowi Krzywdzie oraz Zastępcy Naczelnika Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie asp. szt. Januszowi Podżorskiemu. Rozkazy policjantom wręczył Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Stelmach.

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach aspirant sztabowy Leszek Krzywda/fot. cieszyn.policja.gov.pl

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Stelmach powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach asp.szt. Leszkowi Krzywdzie

To policjant z ogromnym doświadczeniem zawodowym, które nie zbierał nie tylko w różnych wydziałach, ale również i krajach. Służbę w Policji pełni od ponad 30 lat i posiada wykształcenie wyższe. Ukończył kurs podstawowy, kurs podoficerski o specjalności operacyjno – dochodzeniowej i dochodzeniowo – śledczej. Pełnił służbę na misjach pokojowych, uczestnicząc w nich w ramach polskiego kontyngentu policyjnego w Kosowie. Do głównych zadań należało wykonywanie czynności, związanych z ochroną ludności cywilnej, jak również konwojowanie dygnitarzy i urzędników kosowskiej administracji państwowej. Służba pełniona była na terenach, gdzie istniały konflikty narodowościowe, etniczne i religijne w warunkach permanentnego zagrożenia życia i zdrowia. Za udział w wymienionych misjach został odznaczony medalem „ In the Service of Peace”. Do dnia powierzenia obowiązków zastępcy komendanta swoje obowiązki służbowe wykonywał w Wydziale Kryminalnym, prowadząc czynności dochodzeniowo – śledcze, w głównej mierze związane ze zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz przestępczości narkotykowej. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu zawodowemu w dużej mierze przyczynił się do ustalenia sprawców wielu przestępstw na terenie powiatu cieszyńskiego, w tym między innymi publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej „Pomnik dzieci nienarodzonych” w Brzezówce w 2020 roku. Podczas długoletniej służby funkcjonariusz dał się poznać jako osoba kompetentna, obowiązkowa i doskonale radząca sobie w wykonywaniu powierzonych obowiązków w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, a także służącą innym swoim doświadczeniem.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie aspirant sztabowy Janusz Podżorski/fot. cieszyn.policja.gov.pl

Aspirant sztabowy Janusz Podżorski służy w Policji od ponad 28 lat

Od samego początku jest związany z pionem prewencji. Swoją karierę rozpoczynał w 1993 roku w patrolu interwencyjnym wiślańskiego komisariatu. Tam pokonywał też kolejne szczeble w służbie awansując na stanowiska dzielnicowego, a później dyżurnego Komisariatu Policji w Wiśle. W 2017 roku w związku z wzorowym wypełnianiem obowiązków dyżurnego komisariatu został awansowany i mianowany dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Pełnienie służby na tym stanowisku wymaga dużej wiedzy i doświadczenia – to między innymi odbieranie dziesiątek zgłoszeń dziennie, dyslokowanie patroli do poszczególnych zdarzeń, podejmowanie najważniejszych służbowych decyzji, czy sprawowanie nadzoru nad osobami doprowadzanymi do wytrzeźwienia – to tak naprawdę tylko kilka zadań, które wykonuje policyjna służba dyżurna. To właśnie od dyżurnego w dużej mierze zależy szybkość reakcji na popełniane wykroczenia, czy przestępstwa, to na ich barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. Aspirant sztabowy Janusz Podżorski, będąc częścią zespołu dyżurnych powiatowych, pełnił często służbę jako ,,komendant po godzinach”, bo tak również mówi się o dyżurnym, który podczas nieobecności kierownictwa przejmuje na swoje barki ciężar podejmowania najważniejszych decyzji. Doświadczenie blisko trzydziestu lat służby w prewencji na pewno będzie przydatne na nowo zajmowanym stanowisku.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 8 lutego 2023