StartWiadomości Wiadomości dnia

Zmiany na stanowisku zastępcy prezydenta w Jastrzębiu

Cichowicz pokieruje pracami wydziałów gospodarki komunalnej, spraw obywatelskich i komunikacji, ochrony środowiska i rolnictwa, polityki społecznej i mieszkaniowej, spraw rodzinnych i alimentacyjnych. ostatnio był pracownikiem jednego z banków.

Robert Cichowicz ukończył studia o specjalności finanse i inwestycje oraz w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych i problemów globalnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył też studia podyplomowe o specjalizacji menedżer ds. klientów kluczowych. Jest też specjalistą ds. Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz certyfikowanym doradcą finansowym. Karierę zawodową rozpoczął w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów jako elektryk, a od 1993 roku pracował w bankowości, w tym korporacyjnej i inwestycyjnej. Ostatnim miejscem pracy był bank PKO BP S.A. Robert Cichowicz jest jastrzębianinem. Wraz z żoną wychowują dwójkę dzieci. Od lat społecznie angażował się w prace zarządu osiedla.

W ślad za zmianą zastępcy prezydenta, w życie wszedł nowy regulamin organizacyjny urzędu miasta.

Korekta struktury organizacyjnej podyktowana jest koniecznością wprowadzenia zmian, w efekcie których magistrat będzie jeszcze bardziej przyjazny i otwarty dla mieszkańców i inwestorów. Teraz główny nacisk kładziemy na rozwój gospodarczy miasta i dialog z mieszkańcami, stąd decyzja o powołaniu dwóch wydziałów – mówi prezydent Anna Hetman.

Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora będzie analizował potrzeby inwestorów, współpracował z przedsiębiorcami, opracowywał i realizował strategię rozwoju gospodarczego. Pracownicy wydziału odpowiedzialni będą również za koordynowanie dwóch priorytetowych zadań miasta na najbliższe lata, tj. przywrócenia kolei do Jastrzębia i utworzenia Centrum Innowacji, Nauki i Biznesu. Zaś Wydział Dialogu Społecznego odpowiedzialny będzie za budowanie relacji z mieszkańcami i realizację programu aktywizacji społecznej. Pracownicy wydziału odpowiedzialni będą za rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także za tworzenie i realizację budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego. Oba wydziały powstały w ramach przesunięć i zmian zakresów obowiązków urzędników.

Zostaw komentarz