Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zmiany na trasach autobusów w Rybniku. Gdzie inaczej?

Facebook Twitter

Od dziś (2.05.) obowiązują zmiany na trasach i w rozkładach jazdy linii autobusowych A, 8, 13, 24, 27, 32, 42 i 45. Jak tłumaczą w ZTZ Rybnik, między innymi zrealizowane zostaną postulaty mieszkańców Zamysłowa, którzy oczekiwali bezpośredniego połączenia z zachodnią częścią dzielnicy Maroko-Nowiny, a z rejonu ulicy Janasa w Niedobczycach i z Zebrzydowic będzie można bezpośrednio dojechać do przychodni na ul. Byłych Więźniów Politycznych.

Poniżej podane są szczegóły wprowadzanych zmian:

Nowa trasa i rozkład jazdy linii A

Aby lepiej skomunikować dzielnicę Rybnik-Północ, od 2 maja trasa linii A rozpoczynać się będzie na przystanku Rybnik Północ Wawok (jeden przystanek wcześniej niż obecnie). Autobus jadąc ulicą Rudzką skieruje się od cmentarza na osiedle Maroko-Nowiny, zgodnie z obecną trasą. W dzielnicy Smolna zamiast przystanku przy ul. Reymonta trasa będzie wiodła przez ulicę Sławików. Po dotarciu do centrum (przystanek Śródmieście Sąd) autobus zostanie skierowany do pętli Zamysłów Dolna Mostek przez ulicę Wodzisławską (przystanek Smolna Osiedle).

W efekcie wprowadzonych zmian zrealizowane zostaną postulaty mieszkańców Zamysłowa, oczekujących bezpośredniego połączenia z zachodnią częścią dzielnicy Maroko-Nowiny (kompleks edukacyjny ze szkołą sportową), poprawi się także obsługa dzielnicy Wawok. W obsługiwany rejon Zamysłowa skierowane zostanie także więcej kursów w soboty, co pozwoli na dogodniejsze dojazdy na zakupy.

Nowa trasa linii 24

Skierowanie do Zamysłowa linii A pozwala na wprowadzenie zmiany trasy linii 24. Od 2 maja autobusy po dojechaniu do Śródmieścia zostaną skierowane do pętli w dzielnicy Paruszowiec. W ten sposób mieszkańcy rejonów obsługiwanych linią 24 (m.in. rejon ulicy Janasa w Niedobczycach i Niewiadomiu, rejon ul. Kasztanowej, Zebrzydowice i Orzepowice) zyskają bezpośredni dojazd do takich miejsc, jak ośrodek zdrowia przy ulicy Byłych Więźniów Politycznych, strefa przemysłowa na Paruszowcu, tężnia, Błonia, pływalnia, a także liczne szkoły średnie przy ulicy Kościuszki. W południowej części miasta kursy linii 24 pozostaną zsynchronizowane z kursami autobusów linii 4 i 9 (luki w kursowaniu linii 4 i 9 w dni robocze zostaną uzupełnione kursami linii 24).

Skrócenie trasy linii 8

W związku z włączeniem do obsługi dzielnicy Paruszowiec linii 24 trasa linii autobusowej nr 8 będzie rozpoczynać się i kończyć na przystanku Pl. Wolności (odcinek Pl. Wolności – Paruszowiec nie będzie obsługiwany).

Zmiany w obsłudze dzielnicy Kłokocin

Docierające do nas sygnały oraz obserwacja więźby ruchu wskazują, że istotnym problemem dzielnicy Kłokocin jest brak dogodnego dojazdu do Śródmieścia na godzinę 7:30, tj. w godzinach rozpoczynania pracy w administracji. Z tego względu uruchomiony zostanie dodatkowy kurs autobusu linii 45, który wyruszy z Kłokocina o godzinie 6:45 – przyjazd do Śródmieścia zaplanowano na 7:12. Podobnie dla powrotów z pracy utworzony zostaje nowy, dodatkowy kurs popołudniowy, odjeżdżający z Dworca Autobusowego w kierunku Kłokocina o godzinie 16:08 a ze Śródmieścia (przystanek Śródmieście Sąd) o godzinie 16:13.

Równocześnie likwidacji ulegnie linia 42. Na odcinku od Boguszowic do Chwałowic jest możliwość skorzystania z innych połączeń, natomiast dla Kłokocina ważniejsza jest poprawa skomunikowania z centrum Rybnika. Warto zaznaczyć, że nowe kursy linii 45 (w przeciwieństwie do linii 42) będą kursowały przez cały rok, zatem także w ferie i w wakacje, aby zapewnić dojazd pracownikom administracji także w czasie, gdy uczniowie zażywają wypoczynku.

Zmiany na liniach 13 i 32

W związku ze zmianami organizacyjnymi likwidacji ulegnie kurs linii 13 z godz. 9:10i kurs linii 32 z godz. 13:40 Kursy te były wykonywane wyłącznie w dni szkolne na odcinku między Chwałowicami i Śródmieściem.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj