Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

​Zmiany w PIT 36 w 2022 i 2023 roku [materiał sponsorowany]

Facebook Twitter

Tegoroczne rozliczenie PIT 36 zawiera w sobie szereg zmian powstałych na przestrzeni zeszłego roku podatkowego, jak i dyskutowanych wcześniej. Głównym hasłem tych zmian jest 30 000 zł kwoty wolnej od podatku, jak i ogromne zyski podatników nie przekraczających dochodów 120 000 zł w skali roku – tak więc klasy średniej. Ogromny wpływ na to miało obniżenie stawki podatkowej dla I progu podatkowego z 17 % na 12 %.

mat. nadesłany

Kwota wolna od podatku

Wprowadzenie kwoty wolnej na poziomie 30 000 zł umożliwiło jeszcze obniżenie kwoty od której nalicza się podatek należny fiskusowi, oraz sposób jego naliczania. Głównym zamysłem tego rozwiązania jest to aby osoby, które jej nie przekroczyły (zasadniczo podatnicy najbiedniejsi rozliczający np. PIT 36 na e-pity.pl) oraz dodatkowo rozliczają się na podstawie ogólnej skali podatkowej – nie musiały opłacać podatku, nie mniej jednak nie zwalnia ich to z obowiązku wypełnienia deklaracji podatkowej.

Cel złożenia formularza

Cel złożenia formularza PIT-36 może być określony jako po prostu cel złożenia zeznania lub jako korekta zeznania. Gdy zależy nam na złożeniu korekty, należy pamiętać o wskazaniu rodzaju korekty, tzw. korekta zeznania określona w art. 81 Ordynacji podatkowej lub korekta zeznania, którą składamy w toku postępowania, celem uniknięcia opodatkowania, szerzej o tym mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w swojej deklaracji podatkowej. Dla osób zainteresowanych złożeniem korekty zachęcamy do zapoznania się z przepisami Ordynacji podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

mat. nadesłany

Podwyższenie progu skali podatkowej

Jednakże w Nowym Roku podatkowym nie mieliśmy do czynienia tylko z obniżkami stawek podatkowych, co więcej wystąpiło podwyższenie II progu podatkowego dla rozliczających się według skali. 32% ciężar fiskalny jest opłacany od dochodów powyżej 120 000 zł w skali roku, dla każdej kwoty poniżej, opłacimy podatek na poziomie stawki 12 %.
Wielu podatników ma wątpliwości w kwestii tego iż nowe stawki podatkowe weszły w trakcie już trwającego roku podatkowego, a nie jak miało to miejsce we wcześniejszych latach – przed rozpoczęciem nowego i czy można wykorzystać je w PIT 36 za ten rok. Jednakże przy wejściu w życie od pierwszego dnia nowego roku podatkowego, uspokajamy – wszelkie korzyści, które możemy czerpać z faktu obniżenia stawki maja zastosowanie względem całości dochodu uzyskanego od początku 2022 roku.

Składka zdrowotna na zasadach

Wiele zmian poczyniono również w zakresie składki zdrowotnej, w szczególności w formie jej rozliczania i odliczania od ewentualnych dochodów. Niezmienna została jej wartość – to wciąż 9 % jednakże zmieniła się podstawa jej wymiaru tj. zniknęła możliwość jej odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym PIT w postaci 7,75 % z 9 % zapłaconej w danym roku składki zdrowotnej. Warto pamiętać iż składka zdrowotna jest co do zasady wyliczana w stosunku do osiągniętego dochodu bądź przychodu i rożni się w zależności od wybranej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo na formularzu PIT-36L są zobligowani do odprowadzenia 4,9% składki zdrowotnej od uzyskanego przez nich dochodu. Jednak przysługuje im możliwość odliczenia składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania, do maksymalnej kwoty 8 700 zł.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj