Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zmiany w segregacji odpadów w Rybniku

Facebook Twitter

Oddzielnie popiół, oddzielenie żużel. W okresie grzewczym, od października do kwietnia, raz w miesiącu od mieszkańców Rybnika odbierana będzie osobna frakcja odpadów.

Fot. pixabay.com

W ubiegłym roku taki projekt pilotażowy prowadzony był w dzielnicach Niewiadom, Niedobczyce oraz Zebrzydowice i cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Dlatego od najbliższego sezonu zimowego zbiórka taka będzie prowadzona w całym mieście. Chodzi o ograniczenie ilości składowanych odpadów, efektywniejsze ich przetwarzanie oraz ograniczenie kosztów opłat środowiskowych.

Zatem już teraz warto zaopatrzyć się w osobny pojemnik służący do gromadzenia popiołu i żużlu. Pojemnik ten powinien być w kolorze szarym – z napisem „Popiół”. Nowa frakcja odpadów podlegająca na segregacji – popiół i żużel – odbierana będzie w okresie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia), raz w miesiącu.

W praktyce oznacza to, że:

  • od października do kwietnia popiół i żużel odbierany będzie raz w miesiącu,
  • od listopada do marca odpady zmieszane odbierane będą raz w miesiącu,
  • od kwietnia do października odpady zmieszane odbierane będą co dwa tygodnie (w tym czasie, ze względów ekonomicznych popiół i żużel odbierany będzie łącznie z odpadami zmieszanymi).

Ze względu na zmniejszoną częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych w miesiącach zimowych niewykluczone, że część mieszkańców będzie musiała zaopatrzyć się w dodatkowy pojemnik na te odpady – zapowiada Ilona Krajczewska, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej UM.

Co ważne, wprowadzenie odbioru popiołów i żużli nie spowoduje zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości.

Mówi Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika:

Niestety w Rybniku wciąż zbyt mała ilość odpadów jest przez mieszkańców segregowana. Zgodnie z przepisami, w roku 2017 segregacji powinno było podlegać 20 procent odpadów. Z wielkim trudem udało nam się uzyskać ten parametr. Tymczasem w roku 2018 wskaźnik ten wynosi 30 procent, w roku przyszłym będzie to 40 procent, a za dwa lat już 50 procent odpadów musi być gromadzonych w sposób selektywny. Dodatkowo okazuje się, że coraz więcej mieszkańców nie prowadzi segregacji śmieci. To bardzo poważny problem, bo niedotrzymanie tych parametrów naraża miasto na dotkliwe kary środowiskowe. Wyodrębnienie popiołu jako osobnej frakcji odpadów, ma docelowo zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych, bo popiół jest odpadem, który można zagospodarować w sposób ekologiczny. Wpłynie to na poprawę wskaźników, ale nie rozwiąże niestety problemu braku świadomości części mieszkańców o konieczności selektywnego gromadzenia odpadów produkowanych w ich gospodarstwach domowych.

Wprowadzenie nowego rodzaju odpadów podlegających segregacji podyktowane jest ograniczeniem ilości składowanych odpadów, efektywniejszym przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz ograniczeniem kosztów opłat środowiskowych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj