Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zmiany w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Facebook Twitter

 Dziś (18.01.) Rada Nadzorcza JSW SA podjęła uchwałę o odwołaniu Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję prezesa zarządu. Do czasu wyłonienia nowego prezesa obowiązki przejął Artur Dyczko, który w tym czasie będzie pełnił też swoje dotychczasowe obowiązki czyli zastępcy prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych. Ponadto Radosław Załoziński będzie pełnił obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. handlu. Nadal pozostaje zastępcą prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.

Fot. Dawid Lach

Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu JSW Pana Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:

– powierzenia Panu Arturowi Dyczko pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia powołania Prezesa Zarządu. W tym okresie Pan Artur Dyczko pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu JSW ds. Technicznych i Operacyjnych.

– powierzenia Panu Radosławowi Załozińskiemu pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu od dnia 18 stycznia 2021 roku. W tym okresie Pan Radosław Załoziński pozostaje również Zastępcą Prezesa Zarządu JSW ds. Ekonomicznych.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 2 marca 2021