Radio 90

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Żorski Dom „Senior +” z dofinansowaniem

Facebook Twitter

Dzienna placówka działająca w mieście od 4 lat, pozyskała ponad 100 tysięcy złotych z Urzędu Wojewódzkiego.

fot. zory.pl

Dom „Senior +” działa w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym MOSiR przy ul. Kłokocińskiej 78a. Przeznaczony jest dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 +, które wymagają częściowej pomocy w podstawowych potrzebach życiowych. Placówka zapewnia trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący, a także liczne zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe oraz rehabilitacyjne w postaci kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz terapii zajęciowej. Seniorzy, w tym w szczególności osoby mające problemy z poruszaniem się, mają zapewniony dowóz do placówki.

Dzienny Dom „Senior+ ” współpracuje także z rodzinami uczestników, oferując im wsparcie i doradztwo w zakresie opieki oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Zachęca również do angażowania się w działania samopomocowe oraz w życie lokalnego środowiska, co wpływa na poprawę jakości życia uczestników.

Przyjęcia do placówki odbywają się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika MOPS oraz wydanej decyzji kierującej. Głównymi kryteriami ocenianymi przy przyjęciu do Dziennego Domu „Senior +” są: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna.

Zdjęcia:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 7 lipca 2020