Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Żory: Dotacja na remont zabytkowego budynku. Jest zmiana zasad

Facebook Twitter

Od września w Żorach zmieniają się zasady udzielania dotacji na remont zabytkowych obiektów. Nowa uchwała wprowadza zmiany w terminie przyjmowania wniosków.

fot. zory.pl

Samorządowe przepisy dają możliwość właścicielowi obiektu na pozyskanie dotacji na jego renowację. Najważniejszą zmianą jest nowy termin składania wniosków dotacyjnych. Należy je składać w terminie od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – chcąc prowadzić prace w 2023 roku wniosek należy złożyć w 2022 roku. Dotacja będzie mogła być udzielona na początku roku, co znacznie wydłuży czas na przeprowadzenie prac przy obiektach zabytkowych. Dotacje udzielane będą jedynie do prac planowanych i nie ma możliwości refundowania kosztów nakładów koniecznych poniesionych na prace w roku poprzedzającym.

Dotacja może być udzielana dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz do obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajduje się w BIP Urzędu Miasta Żory. Wniosek o udzielnie dotacji jest załącznikiem do uchwały.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Konserwator Zabytków:

  • Urząd Miasta Żory, Rynek 9, pokój 206
  • e-mail: mkz@um.zory.pl
  • tel. 32 43 48 179

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj