Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Żory: Powstały nowe mieszkania socjalne

Facebook Twitter

Nowe mieszkania socjalne w Żorach. Miasto wyremontowało zabytkową kamienicę przy Dworcowej. W sześciu lokalach socjalnych zamieszkają rodziny zmagające się z niepełnosprawnością.

fot. zory.pl

W ramach tej inwestycji przeprowadzono kompleksowy remont obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Budynek został docieplony, a na zewnątrz wykonana została elewacja. Wymieniono stropy, dach, stolarkę oraz wszystkie instalacje. Dobudowana została również nowa część budynku, w której powstała winda, mająca służyć przede wszystkim osobom mającym trudności z poruszaniem się. Remont kamienicy trwał ponad rok i kosztował ponad 1,7 mln, część to unijne dofinansowanie.

Założeniem władz miasta było przeznaczenie wyremontowanych mieszkań na cele społeczne. Chcemy, by służyły między innymi uczestnikom projektów, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa tych mieszkańców Żor, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i czynią starania, aby z niej wyjść

– podkreśla Adrian Lubszczyk, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.

Na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne” Miasto Żory pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 602 752,58 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 783 251,98 zł. Remont kamienicy przeprowadzono w terminie 02.02.2021 r. – 13.04.2022 r.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj