Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Żory: Ulica Klimka gotowa

Facebook Twitter

Zakończyły się prace związane z rewitalizacją przestrzeni w obrębie starego miasta w Żorach. Renowacji poddana została ulica Klimka oraz znajdujący się przy niej stary cmentarz.

Fot. zory.pl

Ulica Klimka gotowa

Ulica Klimka zachowała swój historyczny przebieg z wyraźnym wydzieleniem dwóch stref użytkowania. Ich granicę stanowi ślad dawnych murów obronnych. Górną część ulicy Klimka (od strony ulicy Garncarskiej) przeznaczono wyłącznie dla ruchu pieszego, dolną część natomiast zaprojektowano jako strefę dostępną również dla ruchu samochodowego i rowerowego – są tu także miejsca parkingowe.

Wzdłuż strefy dla pieszych pojawiły się rzeźby Michała Batkiewicza. Oprócz małej architektury pojawiły się nowe nasadzenia drzew. Stary cmentarz został uporządkowany, z zachowaniem poszanowania tego miejsca, a przy nim odtworzony został fragment średniowiecznego muru obronnego z furtą, wzbogacony o charakterystyczne elementy dawnych fortyfikacji. Na odcinku od Centrum Przesiadkowego do budynku szkoły powstała ścieżka rowerowa. Koszt rewitalizacji wyniósł prawie 8,4 mln zł.

Fot. zory.pl

Przebudowa ul. Klimka to jeden z elementów projektu pn. „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”, finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu odnowiono już Park Staromiejski. Kolejne inwestycje, czyli przebudowa fontanny na Rynku oraz budowa tężni w Parku Cegielnia, wkrótce zostaną zakończone i mieszkańcy będą mogli korzystać z kolejnych atrakcyjnych przestrzeni w naszym mieście.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj