StartKultura

Żory w archiwaliach. Wystawa z okazji urodzin miasta

Więcej o wystawie:

Wykorzystane zostały przede wszystkim materiały przechowywane w spuściźnie architekta prof. Czesława Thulliego (W-III.17), pracownika Politechniki Śląskiej, który oprócz pracy naukowej zajmował się również ratowaniem i odbudową zniszczonych w trakcie II wojny światowej zabytków na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Na wystawie pokazana została jego praca o Żorach z 1953 roku (jednostka 13) oraz operat rzeczoznawcy dot. studium historyczno-urbanistycznego miasta Żory z lat 1956-1957 (jednostka 58).

Przedstawiony został również fragment jego pracy poświęcony śląskim miastom o zarysie owalnicowym (jednostka 24), a także odręczne rysunki żorskich zabytków i detali architektonicznych oraz zachowane w spuściźnie fotografie.

Na wystawie prezentowane są również materiały ze spuścizny Ludwika Musioła (W-III.27), śląskiego historyka i archiwisty, w której znajduje się ponad 70 rękopisów monografii śląskich miast, wsi i parafii.

Wyeksponowany został fragment pracy poświęcony obecnej dzielnicy Żor – Osinom (jednostka 20). Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko (PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach). Ekspozycję uzupełnią zbiory Biblioteki na temat Żor.

Zostaw komentarz