Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Żory: W zabytkowych kamienicach będą mieszkania

Facebook Twitter

Nowe mieszkania socjalne w zabytkowych kamienicach. Żory pozyskały wsparcie z europejskich funduszy na realizację społecznego projektu. Dzięki niemu powstanie 16 komfortowych mieszkań lokali. Modernizacji poddane zostaną dwa budynki przy ulicy Pszczyńskiej i Dworcowej.

4 mln złotych przeznaczone zostaną na kompleksowy remont kamienic wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Pozyskane w wyniku projektu mieszkania, zostaną przeznaczone między innymi dla uczestników miejskich projektów, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Żor, chcących wyjść z trudnej sytuacji życiowej.

Dwie zabytkowe kamienice, zlokalizowane przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 w Żorach już niedługo odzyskają dawny blask. Wszystko dzięki pozyskanemu przez Miasto dofinansowaniu na realizację projektu pn. „Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne”.

Chcemy, aby te kamienice nie tylko pięknie wyglądały, ale przede wszystkim służyły naszym mieszkańcom. Będą one przeznaczone na cele społeczne, ponieważ powstanie w nich w sumie aż 16 mieszkań socjalnych. Zostaną one przeznaczone między innymi dla uczestników projektów, realizowanych przez miasto, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa tych mieszkańców Żor, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i chcą z niej wyjść

– mówi Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. Projekt, wynikający wprost z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku, będzie w ten sposób łączył rewitalizację architektoniczną oraz rewitalizację społeczną.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia planowany jest kompleksowy remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 oraz remont i przebudowa kamienicy przy ul. Dworcowej 7, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obu tych zabytkowych budynków. Pozwoli to na stworzenie 10 komfortowych mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pszczyńskiej i 6 kolejnych mieszkań w budynku przy ul. Dworcowej.

– Budynki w całości będą miały funkcję mieszkalną. Warto dodać, że w kamienicy przy ul. Dworcowej dobudowana zostanie nowa część budynku, mieszcząca schody, pochylnią oraz windę. Dzięki temu zostanie on przystosowany do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się

– podkreśla Adrian Lubszczyk, Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu.

Po zakończeniu prac wyremontowane kamienice będą bazą infrastrukturalną dla innych projektów, realizujących cele Europejskiego Funduszu Społecznego, związanych z włączeniem społecznym i zwalczaniem ubóstwa, które realizowane są w naszym mieście z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Na realizację projektu pn. „Remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7 wraz z możliwością przeznaczenia ich na cele społeczne” Miasto Żory pozyskało dofinansowanie w wysokości 4 091 274,05 zł, z czego 3 651 352,11 zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania uzupełni wsparcie ze środków budżetu państwa w wysokości 439 921,94 zł. Całkowity koszt projektu to 4 480 036,10 zł, a jego realizacja przewidziana jest w terminie do 31 maja 2022 roku.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj