Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

ZUS: Kolejne dwa tygodnie zasiłku dla rodziców

Facebook Twitter

Zasiłek dla rodziców przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Dodatek opiekuńczy można uzyskać do 6 czerwca. To na wypadek nagłego zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dziecku.

Kryteria przyznawania i wypłacania przez ZUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego się nie zmieniły. Jego wysokość wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka nad dzieckiem. Warunkiem wypłaty świadczenia jest podleganie przez rodzica ubezpieczeniu chorobowemu

– informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci: ◦do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

ZUS nie wypłaci zasiłku, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.
Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do puli 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który przysługuje rodzicom na ogólnych zasadach. Rozporządzenie o nowym okresie dodatkowego zasiłku opiekuńczego wchodzi w życie od poniedziałku 24 maja.

Czytaj takż

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj