Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

ZUS: Zwolenia ze składek. Jakie trzeba spełnić warunki?

Facebook Twitter

ZUS zwalnia ze składek. Osoby, które wykonują umowy - zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń.

Fot. archiwum ZUS

Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku. Tarcza 6.0 umożliwiła osobom, które wykonują umowy cywilnoprawne złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Jednak by skorzystać z tego udogodnienia trzeba spełnić kilka warunków

– podkreśla Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa śląskiego ZUS:

Umowa ta musi zostać zawarta w ściśle określonym czasie, czyli między 1 stycznia 2021 roku a  31 marca 2021. Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału a zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek (druk RZN) można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że ZUS nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku.

Beata Kopczyńska

Jakie trzeba spełnić warunki

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek umowa musi zostać zawarta w ściśle określonym czasie, czyli między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.. Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Jakie działalności mogą skorzystać

Co istotne, aby skorzystać ze zwolnienia z naliczania składek, przedmiot zawartej umowy związany jest z:

  • działalnością twórczą m.in. w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, reżyserii, choreografii;
  • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek (druk RZN) można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że ZUS nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku.

Wnioski składamy tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej

– dodaje rzeczniczka.

Masz pytanie – zadzwoń

Więcej informacji w tym zakresie będzie można uzyskać podczas dyżuru telefonicznego zorganizowanego przez Oddział ZUS w Rybniku. 18 stycznia w godz. od 10.00 do 13.00 pod numerem tel. 727 690 825 na pytania klientów w zakresie zwolnienia z obowiązku naliczania składek od umów odpowiadać będzie ekspert ZUS.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj