Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Związki zawodowe wodzisławskiego szpitala sprzeciwiają się wysokości abonamentu za wjazd na teren szpitala

Facebook Twitter

25 złotych miesięcznie. To kwota abonamentu ustalona dla pracowników szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach, umożliwiająca im wjazd i parkowanie na terenie lecznicy. Z jej wysokością nie zgadzają się związki zawodowe, które złożyły skargę na działalność Rady Społecznej Szpitala za wyrażenie pozytywnej opinii do projektu uchwały określającej wysokość abonamentu.

Główny zarzut dotyczył tego, że kwota 25 złotych nie była konsultowana ze związkami zawodowymi i że jest najwyższa w całym naszym regionie

Skarga była rozpatrywana przez Komisję Skarg i Wniosków przy Radzie Powiatu Wodzisławskiego. Ta uznała ją za bezzasadną. Co ciekawe, głos za przyjęciem takiego stanowiska oddała Barbara Połednik, która równocześnie jest członkinią Rady Społecznej Szpitala i radną powiatu.  Jednak jak podkreślają prawnicy z wodzisławskiego starostwa to sytuacja, którą dopuszczają przepisy, bo opinia komisji skarg i wniosków nie jest wiążąca, ostateczną decyzję w sprawie wniesionej skargi podejmie Rada Powiatu na sesji 27 kwietnia. Barbara Połednik nie prowadziła tego punktu na komisji, zrobił to wiceprzewodniczący, tym samym nie prezentowała swojego zdania na ten temat. Jak podkreślają prawnicy, skarga nie dotyczy jej personalnie. W tej skardze związki zawodowe przytaczają stawki, jakie obowiązują pracowników okolicznych szpitali. W Jastrzębiu ta opłata do tej pory była najwyższa: to 15 złotych miesięcznie, w Rybniku 10, podobnie w Żorach. Bezpłatny parking mają pracownicy raciborskiej lecznicy.

W jaki sposób wyliczono wysokość opłaty?

Tłumaczy dyrektor szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach:

Krzysztof Kowalik: Wiemy mniej więcej ile nasz kosztuje utrzymanie dróg wokół szpitala, terenu wokół szpitala. Te drogi wymagają przynajmniej dwa razy w roku remontu, bo są w złym stanie. Też musimy liczyć się z tym, że przyjdzie taki moment, że będziemy musieli te drogi wyremontować. Temu mają służyć te pieniądze, które pozwolą na to, żeby te drogi utrzymywać we właściwym stanie technicznym. To jest 25 złotych dla pracowników szpitala, dla osób, które wjeżdżają na teren szpitala są ustalone stawki godzinowe, pierwsze 15 minut jest bezpłatne. (…)

Krzysztof Kowalik dodaje, że o planach wprowadzenia nowej stawki za wjazd na teren lecznicy rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych:

Krzysztof Kowalik: Związki zawodowe zostały poinformowane o tym, że dyrekcja wdraża takie rozwiązanie. Wszystkie związki zawodowe zaakceptowały to rozwiązanie, uznały, że jeżeli pieniądze zostają w szpitalu, to nie wnoszą tutaj sprzeciwu, poza jednym związkiem zawodowym pielęgniarek i położnych. Natomiast kwota abonamentu nie była ustalana, było to ustalane na podstawie kosztów utrzymania. Nie jest to kwota wysoka, trzeba też wziąć pod uwagę, że mamy kolejny wzrost wynagrodzeń.

Związki zawodowe zebrały wśród pracowników szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach blisko 300 podpisów przeciwko ustalonej kwocie miesięcznego abonamentu. Oprócz pielęgniarek i położnych podpisali się także przedstawiciele innych grup zawodowych: ratownicy medyczni, lekarze, salowe, sekretarki czy rejestratorki.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj