Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Zwolnienia z czynszów dla gastronomii w Wodzisławiu Śląskim

Facebook Twitter

To będzie pomoc miasta dla branży, która została pozbawiona prawie całkowicie dochodów, po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń w związku z pandemią. Odstąpienie od dochodzenia należności dotyczy wyłącznie opłat czynszowych, nie obejmuje m.in. opłat za media, kosztów utrzymania nieruchomości oraz należnego podatku VAT. Co ważne odstąpienie od dochodzenia nie obejmuje należności już uiszczonych.

18 listopada prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca podpisał zarządzenie w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających miastu lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub w dzierżawę za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Pomoc zostanie udzielona branży gastronomicznej, w której działalność polega na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów, jak i wszystkim innym podmiotom wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów, wprowadzającym określone nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

O odstąpienie od dochodzenia należności mogą ubiegać się te podmioty, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Odstąpienie od dochodzenia należności dotyczy wyłącznie opłat czynszowych, nie obejmuje m.in. opłat za media, kosztów utrzymania nieruchomości oraz należnego podatku VAT. Co ważne odstąpienie od dochodzenia nie obejmuje należności już uiszczonych.

By uzyskać pomoc, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia:

  • pisemnego wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
  • wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Komplet dokumentów należy złożyć:

W siedzibie Urzędu Miasta (ul. Bogumińska 4) lub elektronicznie na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Należy również przesłać skan dokumentów na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj