Kultura

 

Maska afrykańska – między sacrum a profanum

Wystawa Maska afrykańska – między sacrum a profanum pokazuje maskę nie tylko jako przedmiot, który kojarzy się z czymś, co wieszane jest na ścianie, ale jako przedmiot, który w Afryce ma istotne znaczenie kulturowe, zupełnie różne od naszych wyobrażeń o nim. W potocznym rozumieniu słowo maska odnosi się tylko do części twarzowej, w rzeczywistości afrykańskiej maska to także część stroju tanecznego, którego istotnym elementem są włókna.