Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Pamiętając o przeszłości, patrząc w przyszłość. Tak świętował Skoczów

Facebook Twitter

Minęła 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W poniedziałek, 11 listopada w całym kraju świętowano wolność – to, że możemy mówić po polsku, poznawać swoją historię i być dumni z tego, co nasze. Była to również okazja do przypomnienia losów kraju i złożenia hołdu tym, którzy o tą wolność walczyli.

Skoczowski rynek zapełnił się mieszkańcami i gośćmi oraz biało-czerwonymi barwami już o 8:45. Na uroczystość przybyli: wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Dedio, zastępca burmistrza Andrzej Bubnicki, wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Joanna Duda-Michalak i Monika Szyndler, skoczowscy radni, sekretarz gminy i radna Rady Powiatu Beata Macura, wicestarosta Janina Żagan i radny Rady Powiatu Piotr Rucki. Przybyły także poczty sztandarowe skoczowskich szkół, klubu KP Beskid Skoczów, Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Teksid Iron Poland i XVIII Oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej; dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, harcerze i całe rodziny.

Na początku uroczystości, zaprezentowała się Kampania Honorowa złożona ze strażaków-ochotników z gminy Skoczów wraz z orkiestrą dętą Glorieta z Jaworza pod przewodnictwem Stanisława Sojki. Po przejściu pochodu kompanii honorowej, komendant OSP Skoczów Roman Kohut złożył uroczysty raport burmistrzowi Skoczowa. Ważnym punktem było wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu, podczas którego przedstawiciele straży wciągnęli na maszt flagę państwową.

Dzisiejsze święto to zasługa wielu pokoleń naszych rodaków, moglibyśmy tutaj wspominać wspaniałe nazwiska – marszałka Józefa Piłsudskiego, ale również nazwiska ze Śląska Cieszyńskiego, oddajemy im hołd i dziękujemy im za to, że dzisiaj możemy żyć w wolnej, demokratycznej, spokojnej ojczyźnie. Jest to okazja, aby przypominać o naszej historii, ale też patrzeć w przyszłość, która jest przed nami, przed najmłodszymi pokoleniami Polaków. To, że dzisiaj śpiewamy cztery zwrotki hymnu państwowego i trzymamy w rękach biało-czerwone flagi, jest dowodem, że patriotyzm w naszej ojczyźnie wzrasta i będzie wzrastał, jeśli damy dobry przykład – powiedział wiceminister Stanisław Szwed.

Zebrani na rynku goście i mieszkańcy przeszli w zwartym szyku pod pomnik „Naszym Bohaterom”, gdzie złożyli kwiaty. Następnie udali się do kościoła ewangelickiego św. Trójcy na nabożeństwo w intencji ojczyzny.

O poległych za wolność ojczyzny w okresie, gdy suwerenność została zabrana, nie zapomniano również w innych miejscach naszej gminy. Społeczność Kiczyc, Pierśćca i Pogórza złożyła kwiaty w miejscach pamięci w swoich sołectwach – pod obeliskiem upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych w Kiczycach, pod pomnikiem upamiętniającym 202. Pułk Piechoty Rez. oraz 1. Batalion 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Pogórzu oraz pod pomnikiem upamiętniającym „Ofiary Terroru i Wszystkich Walczących o Wolną Polskę” w Pierśćcu. Z kolei, kwiaty pod tablicą Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” złożyli: burmistrz Mirosław Sitko, sekretarz gminy Beata Macura i przedstawiciele Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Teksid Iron Poland. Ważne wydarzenie odbyło się również w Pogórzu – tam została odsłonięta kolejna tablica historyczna, a następnie w sali spotkań Parafii NMP Królowej Polski odbyła się Wieczornica Niepodległościowa.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj