Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Budowa hospicjum w Rybniku znów ruszy. Wyłoniono wykonawcę robót

Facebook Twitter

Hospicjum w Rybniku - budowa będzie kontynuowana. Po tygodniach od zamknięcia postępowania przetargowego, urzędnicy wreszcie wyłonili wykonawcę, który będzie miał za zadanie dokończyć inwestycję.

Hospicjum w Rybniku

Hospicjum w Rybniku – wyłoniono nowego wykonawcę

Miasto rozstrzygnęło postępowanie przetargowe na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku-Niedobczycach, przy ul Barbórki. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mostostal, która ma zrealizować zadanie za kwotę 37 036 764,69 zł.

Poza budową samego budynku hospicjum, zamówienie obejmuje również zagospodarowanie terenu, w tym m.in. sieci zewnętrzne, drogę dojazdową, drogę wewnętrzną, stanowiska postojowe, chodniki i ścieżki przeznaczone do ruchu pieszego, infrastrukturę towarzyszącą, elementy małej architektury oraz tereny zielone.

Budowa hospicjum powinna zostać zakończona w 2025 roku.

Po rozwiązaniu umowy z pierwszym wykonawcą, wykonane przez niego prace, a było ich stosunkowo niewiele, bo inwestycja realizowana przy ulicy Barbórki w dzielnicy Niedobczyce, nie wyszła nawet ponad poziom fundamentów, zostały rozliczone, a wykonawcy wypłacono 3 mln zł za zrealizowany fragment prac.

Na nowo została oszacowana także wartość zadania, które obecnie kosztować ma ok. 35 mln złotych. Kwota ta uwzględnia zakres wykonanych do tej pory prac, urealnia też koszty, wynikające z aktualnych wartości rynkowych robót i usług koniecznych do realizowania w ramach tego przedsięwzięcia. Tym samym konieczne stało się zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta. Zmiany w budżecie rybniccy radni uchwalili na wrześniowej sesji rady miasta, przeznaczając na to zadanie dodatkowe 14,2 mln zł. Przypomnijmy, że inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 10 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne nakłady na budowę hospicjum, na lata 2021- 2025 to więc w tej chwili kwota nieco ponad 40 mln zł (w tym 30 mln zł to środki budżetu miasta).

W stacjonarnym hospicjum znajdzie się miejsce dla 30 pacjentów stałej opieki oraz 10 pacjentów dziennej opieki medycznej. W ramach inwestycji powstanie budynek hospicjum stacjonarnego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym drogą wewnętrzną, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. Prowadzeniem hospicjum ma się zajmować Fundacja Puls-Med.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj