informacje z Gogołowej

Przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania w Gogołowej jeszcze w tym roku

Chodzi o modernizację styku ulic: Wiejskiej z Boryńską. W miejscu dochodziło do stłuczek i wypadków, problemem był również brak chodników i drożnej kanalizacji deszczowej, to wszystko zostanie zrobione. Roboty obejmą także kolejne skrzyżowanie, ulic: Wiejskiej z Jastrzębską, w kierunku na Szeroką. Zostanie tam poprawiona geometria poprzez zawężenie i wykonanie wysp rozdzielających.