Rybnik

 

Ciepło z elektrowni w Rybniku wykorzystane do ogrzania mieszkań?

Słuchaczka Radia 90, włączając się do dyskusji na temat smogu w Rybniku, zasugerowała, by zakład produkujący energię elektryczną, zamiast wypuszczać ciepło do zalewu, przesyłał je do mieszkań. Sabina pisała: "Może by tak wspólnymi siłami wykorzystać ten potencjał i zamiast schładzać gorącą wodę w zbiorniku, ogrzewać nią domy, tak jak to już funkcjonuje w Rybnickiej Kuźni?"