Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Projekty zgłoszone do rybnickiego Budżetu Obywatelskiego ocenione

Facebook Twitter

Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje na inwestycje w mieście w części lokalnej i ogólnomiejskiej. Do 15 września można korygować projekty, w tym zmianę lokalizacji, bądź łączyć je z innymi. Głosowanie nad projektami do Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w październiku i jest ono uzależnione od ewentualnych odwołań.

Uwaga!

Możliwość korygowania projektu, w tym zmiana jego lokalizacji bądź łączenie z innymi projektami dotyczy wyłącznie projektu, który otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

W terminie do 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta o zgłoszonych projektach wraz z wynikami oceny formalnej i merytorycznej i uzasadnieniem, tj. do 17 września, każdemu mieszkańcowi przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie wnosi się w jednej z następujących form:

  • pisemnej przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe), na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik;
  • pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2;
  • elektronicznej (format .pdf) do Urzędu Miasta Rybnika, z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP (o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
  • informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).
    (Podstawa prawna: § 5 ust. 1-2 uchwały).

Głosowanie nad projektami do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok odbędzie się w październiku. Termin głosowania zostanie podany w późniejszym czasie, ponieważ jest on uzależniony od ewentualnych odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. W głosowaniu nad projektami mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Rybnika, bez względu na wiek. Każdy głosujący dysponuje dwoma głosami: jednym na projekty o znaczeniu ogólnomiejskim i jednym na projekty o znaczeniu lokalnym (bez względu na dzielnicę zamieszkania).

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 grudnia 2022