Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Czas na rozliczenia!

Facebook Twitter

Rozliczenie z podatku jest obowiązkiem każdego i jest oczywiście związane z określonymi przepisami prawa. Co roku zmieniają się ulgi, zwiększa się kwota wolna od podatku oraz ewoluują zasady. Z założenia ma być prościej i korzystniej się rozliczać, a szereg narzędzi online wspomaga obowiązki zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

  1. Czym jest kwota wolna od podatku?
  2. Jak się rozliczać, gdy zarobiłeś więcej?
  3. Zwolnienia z obowiązku wypełniania PIT
  4. Ulgi podatkowe

1. Czym jest kwota wolna od podatku?

Wyjaśnienie znajdziecie na stronie: https://www.e-pity.pl/kwota-wolna-od-podatku-pit-kalkulator/ . W dużym skrócie kwota wolna od podatku to suma dochodów uzyskanych w ciągu roku, które nie podlegają opodatkowaniu. W tym roku wynosi ona 8000 złotych. Podatnik, który osiągnął takie lub mniejsze dochody, nie będzie musiał płacić podatku, natomiast, jeśli ją przekroczy, już ten obowiązek będzie na nim ciążył. Bardzo ważną informacją jest również to, że nawet ci, których roczny dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, muszą pamiętać, by złożyć pit 2020 do końca kwietnia przyszłego roku. Na tej podstawie Urząd Skarbowy wykona zwrot podatku, który został zapłacony w formie zaliczek w wysokości do 1440 zł.

2. Jak się rozliczać, gdy zarobiłeś więcej?

Choć kwota wolna od podatku może się wydawać duża, to w praktyce obejmuje niewiele osób i większość podatników musi zapłacić swoje zobowiązania. Wylicza się je i wpisuje w corocznej deklaracji. System pity online pozwala to zrobić szybko i bezbłędnie. Z zasady podatnicy, którzy znajdują się w pierwszym progu podatkowym – czyli zarobili w roku 2020 do  85.528 złotych brutto, będą płacić podatek w wysokości 17% pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek. W kolejnym progu dochodzi podatek w wysokości 32% od kwoty powyżej 85.528 złotych.

Warto pamiętać o tym, że kwota wolna od podatku jest zależna od osiąganego dochodu rocznego. W przypadku, gdy osiągniesz dochód w przedziale od 8001 zł do 13000 zł, to kwota wolna będzie degresywna, czyli wyniesie od 8001 zł do 3091 zł. Jeśli mieścisz się w przedziale od 13001 zł do 85528 zł, kwota wolna wynosi 3091 zł. Ci, których dochód wynosi od 85529 zł do 127000 zł, mogą liczyć na kwotę degresywną od 3091 zł do 0 zł. Osiągający wyższe dochody nie korzystają z tego przywileju.

3. Zwolnienia z obowiązku wypełniania PIT

Rocznego rozliczenia podatkowego PIT nie muszą realizować tylko te osoby, które nie osiągnęły w danym okresie żadnych dochodów oraz nie prowadzą działalności gospodarczej. To o tyle istotne, że do dochodów, które podlegają opodatkowaniu, nie wlicza się alimentów, świadczeń czy zasiłków wypłacanych przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Niezależnie od tego, ile zarobiłeś w ciągu roku, możesz otrzymać duży zwrot podatku z urzędu skarbowego. Są oczywiście tacy podatnicy, którzy muszą podatek nawet dopłacić, ale to należy do rzadkości. Ustawodawca przewidział szereg okoliczności, kiedy można starać się o zwrot części podatku dochodowego. Jak pisaliśmy wyżej, nie zapłacą go osoby, które nie przekroczyły dochodu równego kwocie wolnej od podatku. Poza tym na zwrot mogą liczyć ci, którym pracodawca naliczył podatek według drugiego progu podatkowego, a dochody nie przekroczyły w ciągu roku 85.528 złotych. Istnieje również szereg ulg, które poważnie zmniejszają należny podatek.

4. Ulgi podatkowe

Do najpopularniejszych ulg na przykład należą wpłaty na różne cele związane z kultem religijnym, działalnością organizacji pożytku publicznego, a także darowizny krwi i jej składników oraz środki przekazywane na cele edukacji zawodowej. Poza tym podatnicy korzystają także z ulgi z tytułu korzystania z internetu, odliczają wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego czy też wykorzystują nową ulgę termomodernizacyjną. Najpopularniejsza i bardzo korzystna finansowo jest jednak ulga na dziecko.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj