Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Gorzyce: Około 200 zgłoszeń o szkodach po nawałnicy

Facebook Twitter

Prawie 100 zgłoszeń od mieszkańców Gorzyc o szkodach wywołanych przez powódź przyjęli pracownicy Urzędu Gminy, ponad 50 wpłynęło do Ośrodka Pomocy Społecznej. Na bieżąco zgłoszenia przyjmują wójt, Daniel Jakubczyk i brygada komunalna, która ciągle jest w terenie i odwiedza poszkodowanych w ubiegłotygodniowych nawałnicach.

fot. facebook.com/profile.php?id=100006633736480

Woda najmocniej dała się we znaki w sołectwach: Czyżowice, Bełsznica, Bluszczów, Olza, Osiny, Rogów. Miejsca stwarzające zagrożenie zostały oznakowane, głównie na dogach i poboczu, udrożnione zostały rowy i przepusty, uzupełnione ubytki w nawierzchni.

Istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek celowy dla poszkodowanych Rodzin lub Osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb.

Ponadto, w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń, pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego lub budynku gospodarczego. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, tel. 32 45 11 671.

Poszkodowani rolnicy mają możliwość składania wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Urzędu Gminy w Gorzycach na formularzu, który jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gorzycach.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 5 grudnia 2021