Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Jakie są rodzaje PIT-ów? Najpopularniejsze deklaracje i sposoby ich rozliczania [materiał sponsorowany]

Facebook Twitter

Coroczne rozliczenie PIT to jeden z podstawowych obowiązków każdego dorosłego obywatela, który uzyskuje dochody. Choć podatki dotyczą każdego, to nie wszyscy uiszczają je w taki sam sposób. Do urzędów skarbowych w całej Polsce spływają formularze PIT-37, 28, 36 i inne. Jakie są najpopularniejsze deklaracje podatkowe i co je różni?

Fot. mat. nadesłaneFot. mat. nadesłane

PIT – co to jest?

Określenie PIT to skrót od angielskich słów Personal Income Tax. Termin ten można przetłumaczyć jako podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak należy zauważyć, że w mowie potocznej PIT-em nazywa się również druki deklaracji podatkowych, które składane są na ręce organów podatkowych.

Kto musi rozliczać PIT?

PIT zalicza się do podatków bezpośrednich odprowadzanych corocznie do urzędu skarbowego. Takie rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego pełnoletniego obywatela, który uzyskuje przychody z tytułu:

  • wynagrodzenia ze stosunku pracy (z umowy o dzieło, umowy-zlecenie, a także o pracę);
  • prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej;
  • pracowania w ramach wolnego zawodu;
  • świadczeń takich jak emerytury, renty czy wszelakie zasiłki;
  • działalności twórczej, w tym artystycznej, literackiej oraz publicystycznej;
  • pracy naukowej i oświatowej.

Chociaż formularz PIT składają wyłącznie osoby, które skończyły 18 lat, to warto zaznaczyć, że nieletni również muszą rozliczać się z uzyskiwanych dochodów. Jednak nie składają oni deklaracji samodzielnie. Niepełnoletnie osoby powinny rozliczać się na wspólnym druku wraz z rodzicami. Do takich przypadków powstała specjalna deklaracja.

Zresztą w Polsce funkcjonuje wiele rodzajów formularzy PIT. Różnią się one zarówno pod kątem wyglądu kwestionariusza, jak i jego przeznaczenia. Przed złożeniem PIT-u należy więc dowiedzieć się, dla kogo jest przeznaczony dany rodzaj rozliczenia.

PIT-37, czyli najpowszechniejszy rodzaj deklaracji

Deklaracja PIT-37 jest zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem formularza podatkowego. Z tego typ rozliczenia korzysta ponad 80% Polek i Polaków. Dlaczego akurat ten rodzaj PIT-u jest wybierany tak często? Popularność deklaracji PIT-37 wynika przede wszystkim z tego, że jest ona przeznaczona dla szerokiego grona podatników.

Formularz PIT-37 muszą wypełniać i przedkładać w urzędach skarbowych osoby, które są zatrudnione na podstawie:

  • umowy o pracę;
  • umowy o dzieło;
  • umowy-zlecenie.

Wymienione rodzaje kontraktów stanowią podstawę do najczęstszych form zatrudnienia w Polsce. To właśnie dlatego PIT-37 wybiera tak dużo obywateli. Co więcej, z tej deklaracji korzystają osoby pobierające świadczenia z tytułu emerytury albo renty.

Dla kogo jest PIT-28?

Na deklarację PIT-28 uwagę powinny zwrócić osoby, które otrzymują przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałtowe opłaty żądzą się nieco odmiennymi regułami niż ogólne zasady podatkowe.

Podmioty, które wybrały ten sposób rozliczenia, nie mogą odliczać poniesionych kosztów od dochodu. W praktyce oznacza to, że płacą oni jednakową stawkę podatku niezależnie od tego, jak wysokie będą ich koszty uzyskania przychodu.

Choć na pierwszy rzut oka ten rodzaj rozliczenia nie brzmi szczególnie korzystnie, to ryczałt może być naprawdę opłacalny. Wszystko dlatego, że ryczałtowców obowiązują różne stawki podatku. Zależą one od rodzaju prowadzonej działalności, ale każda z nich mieści się w widełkach od 2% do 17%. Oznacza to, że ryczałtowe podatki często są niższe niż opłaty w przypadku innych form rozliczenia.

Więcej na temat stawek przy ryczałcie można przeczytać na stronie internetowej pod adresem https://www.pit.pl/pit-28/. Osoby zainteresowane tym typem rozliczenia znajdą tam również informacje dotyczące ulg, terminu składania PIT-28 oraz wielu innych, przydatnych kwestii.

Czym różnią się PIT-36 i PIT-36L?

W polskich urzędach skarbowych pojawia się także sporo deklaracji PIT-36 oraz 36L. Dla kogo są te dwa dokumenty i co je różni? Ogólnie rzecz ujmując, obydwa formularze przeznaczone są dla osób, które w danym roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. Dodatkowym wymogiem dla złożenia takiego PIT-u jest to, że wspomniana działalność powinna być opodatkowana na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Z formularzy oznaczonych numerem 36 powinny skorzystać też osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu, dzierżawy czy innych umów o podobnym charakterze. Poza tym warto pamiętać, że PIT-36 przeznaczony jest dla podatników rozliczających się wspólnie z nieletnimi dziećmi. Tego typu pismo dostępne jest również dla tych, którzy samodzielnie wychowują swoich podopiecznych. Deklaracja PIT-36 to także właściwy druk do rozliczenia zagranicznych dochodów.

Skoro już wiadomo, kto powinien złożyć formularze podatkowe z numerem 36, to warto wyjaśnić jeszcze, czym one się różnią. PIT-36 to deklaracja wyłącznie dla przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. Natomiast formularz PIT-36L przeznaczony jest dla osób, które decydują się na rozliczenie według stawki liniowej. Dochody takich podatników objęte są stałą stawką wynoszącą 19%. Oznacza to, że płacą oni jednakowe składki niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu.

Kto musi złożyć PIT-38?

Do popularnych deklaracji podatkowych należy zaliczyć również PIT-38. Ten druk przeznaczony jest dla osób, które uzyskują dochody z odpłatnego zbycia się papierów wartościowych, udziałów w spółkach czy pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw, które z nich wynikają. PIT-38 powinni złożyć także podatnicy posiadający przychód z tytułu objęcia akcji w spółkach albo wkładów w spółdzielniach.

Deklaracja PIT-39 i jej przeznaczenie

PIT-39 to ostatnia z najczęściej składanych deklaracji. Kto rozlicza się na jej podstawie? Na formularz PIT-39 uwagę powinny zwrócić osoby, które uzyskały przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych. Mowa tu np. o spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu czy prawie do domu mieszkalnego. Podatnik powinien uwzględnić w tej deklaracji różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania a kosztami uzyskania.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 maja 2023