Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Konsultacje „Strategii rozwoju miasta Rybnika. Rybnik 2030” potrwają do piątku

Facebook Twitter

Jeszcze do piątku (3.12.) trwać będą konsultacje "Strategii rozwoju miasta Rybnika. Rybnik 2030". Swoje uwagi i opinie zgłaszać mogą mieszkańcy, ale też przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe. Projekt dokumentu jest dostępny na stronie internetowej rybnickiego magistratu i w budynku urzędu w Wydziale Analiz.

Uwagi można przekazywać pisemnie ale tez mailowo. W rybnickim magistracie prowadzony jest tez dyżur konsultacyjny. Dodajmy, że strategia to bardzo ważny dokument dla każdego miasta: określa kierunki rozwoju na najbliższą dekadę.

Przekaż swoje uwagi lub opinie

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Rybnika – Wydział Analiz, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
  • elektronicznie na adres e-mail: analizy@um.rybnik.pl

Przyjdź na dyżur konsultacyjny

  • W Urzędzie Miasta Rybnika – Wydziale Analiz przy ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój 255 – od poniedziałku do środy w godz. 8.00-14.00, czwartek w godz. 8.00-17.00, piątek w godz. 8.00-12.00,

Składane uwagi i opinie powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub opinii, podając informację o części dokumentu do którego odnosi się wraz z uzasadnieniem.

Zachęcamy do składania uwag i wniosków drogą elektroniczną. Uwagi lub opinie złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone. Konsultacje przeprowadzane są w dniach od 29 października do 3 grudnia 2021 r. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rybnika.

W przypadku pytań dotyczących projektu Strategii „Rybnik 2030”, w tym również dotyczących konsultacji, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Analiz Urzędu Miasta Rybnika – tel. 32 43 92 255, e-mail: analizy@um.rybnik.pl

Strategia rozwoju miasta – czyli co?

Strategia rozwoju, po jej przyjęciu przez Radę Miasta Rybnika, będzie głównym dokumentem strategicznym określającym politykę rozwoju Miasta Rybnika w perspektywie do 2030 roku.

Okres do 2030 roku to pierwszy krok w kierunku transformacji miasta, w którym będziemy musieli skonfrontować się z nowymi wymaganiami. Będzie ona dotyczyć nie tylko kwestii gospodarczych, ale również społecznych, przestrzennych i środowiskowych. W działaniach podejmowanych w najbliższych latach stawką jest by Rybnik stał się miastem, które z sukcesem przeszło proces transformacji, przebiegającej w sposób sprawiedliwy. Jestem przekonany, że prezentowana Strategia pozwoli sprostać tym wyzwaniom

– mówi Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika.

Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika

W projekcie dokumentu wskazano cele strategiczne i kierunki rozwoju Rybnika w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Są one odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby, aspiracje oraz wyzwania z którymi Miasto Rybnik będzie musiało się zmierzyć w najbliższych latach, takimi jak proces transformacji.

Dokument został opracowany we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, na bazie przeprowadzonych warsztatów konsultacyjnych, wyników ankiet oraz innych badań prowadzonych w ostatnim czasie. Wykorzystano również inne opracowania i dokumenty planistyczne Miasta. Krokiem poprzedzającym opracowanie projektu strategii było sporządzenie Diagnozy strategicznej stanowiącej osobny dokument.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 20 lipca 2024