Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Strefa Przemysłowa w Żorach: Grunty rolne nie będą przekształcone

Facebook Twitter

W południowej części Żor nie powstanie nowa strefa przemysłowa. W mieście trwają konsultacje w sprawie projektu kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Już na ich wstępie mieszkańcy nie zgodzili się na przeobrażenie terenów rolnych.

Urząd Miasta Żory

Strefa Przemysłowa w Żorach – prezydent podjął decyzję

W Żorach ruszyła dyskusja nad projektem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”. Pojawiły się w nim zapisy o przyszłości terenów w dzielnicy Rój. Mieszkańcy oraz właściciele gruntów sprzeciwili się możliwości wykorzystania tych gruntów na potrzeby przemysłu. W związku z tymi głosami, prezydent Żory Waldemar Socha podjął decyzję, że zapisy te zostaną usunięte z projektu studium.

Zachowane zostaną dotychczasowe, dotyczące tych terenów, jako rolnych. Strategia rozwoju Żor do 2030 roku zakłada kierunki rozwoju miasta na kolejne lata, w tym m.in. zawiera propozycję powstanie nowych stref przemysłowych, ponieważ obecnie pozostało bardzo mało takich terenów, co ogranicza możliwości rozwoju miasta. Z zapisami uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie magistratu.

Mieszkańcy Żor mogą zapoznać się z tym projektem do 13 lutego 2024 r. w Urzędzie Miasta Żory, przy Alei Wojska Polskiego 25, pok. nr 3 na parterze, w godzinach 9:00 – 14:30, w dniach pracy Urzędu Miasta, a także przez Internet na interaktywnej mapie.

Uwagi do propozycji zawartych w projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory” można składać do 6 marca 2024 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, do Prezydenta Miasta Żory, adresując je na Wydział Urbanistyki i Architektury, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj