Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Sprawdź, czy jesteś w spisie wyborców

Facebook Twitter

Kalendarz wyborczy w toku, teraz czas na sprawdzanie spisu wyborców. W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do 4 maja każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców. Udostępnienie spisu do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Udostępnienie to polega na udzieleniu informacji czy osoba wskazana we wniosku została ujęta w spisie bądź nie figuruje w nim.

Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w spisie, wpisania do spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, wpisania niewłaściwych danych o osobach wpisanych do spisu, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 37 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 7 marca 2021