StartWiadomości

W Rybniku szukają nazwy dla nowego żłobka

Przypomnijmy, że to pierwsza miejska placówka, która powstała przy Zespole Szkół numer 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny. Przyjętych do żłobka zostało 96 maluchów.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs od 1 do 3 propozycji. Projekty nazwy należy dostarczyć do 19 stycznia br. (piątek) do godz. 13.00:

– osobiście do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika (ul. Zamkowa 5, 44-200 Rybnik – pokój 03),
– przesłać na powyższy adres pocztą
– przekazać mailem (adres: edukacja.projekty@um.rybnik.pl).

Projekty należy składać w kopercie opisanej danymi autora (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu i adres e-mail). Do składanej propozycji należy dołączyć podpisane oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 1 i 2 do regulaminu).

Propozycja przekazana drogą elektroniczną powinna zawierać dane osobowe autora oraz zgodę na ich przetwarzanie. Uczestnik zobowiązany jest ponadto do dostarczenia do Organizatora podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 – w wersji papierowej).

Dla autora zwycięskiej nazwy ufundowana zostanie atrakcyjna nagroda rzeczowa w postaci vouchera na zakup roweru o wartości 2 000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano 31 stycznia br. podczas uroczystego otwarcia miejskiego żłobka.

Zostaw komentarz