Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

 

Wodzisław czeka na propozycje do budżetu obywatelskiego

Facebook Twitter

Pół miliona do podziału w ramach Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Do 8 listopada br. można zgłaszać swoje projekty, może to zrobić każdy mieszkaniec.

Projektodawca może zgłosić jeden projekt, musi jednak uzyskać poparcie 5 innych osób. Dokumenty dotyczące propozycji do budżetu obywatelskiego można dostarczać do magistratu osobiście, elektronicznie lub listownie.

Zgłoszenie projektu do Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok następuje wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.

Na formularzu zgłoszeniowym należy obowiązkowo uzyskać podpisy 5 osób popierających dany projekt. Do tej grupy nie wlicza się projektodawcy.

Formularz zgłoszenia projektu dostępny jest również na stronie www oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b, pokój 115).

Wypełnione formularze zgłoszenia projektu należy złożyć jedną z poniższych metod:
a) osobiście w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
b) drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl w formie zeskanowanych, oryginalnie podpisanych dokumentów (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta),
c) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, z adnotacją na kopercie: „Wodzisławski Budżet Obywatelski na 2020 r.” (decyduje data stempla pocztowego).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj