StartWiadomości Wiadomości dnia

Zwolnienia L4 tylko elektroniczne

Od lipca będą obowiązywały wyłącznie zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Jak informują w ZUS-ie, ma to być ułatwienie dla pracowników, bo znika obowiązek dostarczenie L4 do zakładu pracy, a pracodawca będzie go miał do wglądu.

Idąc do lekarza, jest on zobligowany, jeśli się okaże, że nie jesteśmy zdolni do pracy, wystawić nam zwolnienie lekarskie. Staramy się ograniczyć ilość bloczków wydawanych w formie papierowej. Mamy nadzieję, że tylko i wyłącznie będą z tego płynęły korzyści dla pacjenta. Na pewno nie będziemy musieli w czasie choroby starać się o to, aby dostarczyć naszemu pracodawcy zwolnienie lekarskie, będzie się to działo automatycznie.

– mówi nam Aldona Węgrzynowicz, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w naszym regionie.

Tymczasem Naczelna Izba Lekarska przekonuje, że rząd nie powinien zmuszać lekarzy do rezygnacji z papierowych druków. W tej sprawie izba zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia i resortu pracy, by po 1 lipca lekarze nadal mieli wybór. Jak tłumaczą nie zawsze i nie wszędzie da się je wystawić.

Szczegóły dotyczące elektronicznych zwolnień z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Wystawione przez lekarza e-ZLA przekazywane jest do ZUS automatycznie. Lekarze, którzy stosują elektroniczną formę wystawiania zwolnień, nie muszą pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA ani dostarczać oryginałów zwolnień do ZUS oraz przechowywać u siebie drugiej kopii. Wystawianie e-ZLA jest również możliwe na urządzeniach mobilnych, np. podczas wizyty domowej. Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy. Jeśli pracodawca pacjenta nie posiada profilu na PUE lekarz wręczy pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy. Wszyscy płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 ubezpieczonych zobowiązani są posiadać profil na PUE.
Płatnicy nie posiadający profilu na PUE muszą powiadomić ubezpieczonego o obowiązku dostarczenia wydruku zaświadczenia. Jednakże osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby, którym ZUS ma wypłacać zasiłek po ustaniu zatrudnienia powinny złożyć każdorazowo wniosek o wypłatę zasiłku (druk ZAS-53 lub w innej formie). Wniosek o wypłatę zasiłku ZAS 53 ubezpieczony może przekazać do ZUS elektronicznie. Do podpisania wniosku wystarczające jest posiadanie profilu PUE.

Do końca czerwca 2018 r. lekarz może wystawiać papierowe zwolnienia według dotychczas obowiązujących zasad. Zwolnienie wystawione na druku ZUS ZLA pacjent zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni do pracodawcy. Przekroczenie terminu powoduje obniżenie świadczenia o 25 %. Wystawienie przez lekarza e-ZLA zwalnia pacjenta z obowiązku dostarczenia zwolnienia do pracodawcy i pilnowania terminu na jego dostarczenie.

Wystawione przez lekarza e-ZLA przekazywane jest do ZUS automatycznie. Lekarze, którzy stosują elektroniczną formę wystawiania zwolnień, nie muszą pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA ani dostarczać oryginałów zwolnień do ZUS oraz przechowywać u siebie drugiej kopii.

Wystawianie e-ZLA jest również możliwe na urządzeniach mobilnych, np. podczas wizyty domowej.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy. Jeśli pracodawca pacjenta nie posiada profilu na PUE lekarz wręczy pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy. Wszyscy płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 ubezpieczonych zobowiązani są posiadać profil na PUE.

Płatnicy nie posiadający profilu na PUE muszą powiadomić ubezpieczonego o obowiązku dostarczenia wydruku zaświadczenia. Jednakże osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby, którym ZUS ma wypłacać zasiłek po ustaniu zatrudnienia powinny złożyć każdorazowo wniosek o wypłatę zasiłku (druk ZAS-53 lub w innej formie). Wniosek o wypłatę zasiłku ZAS 53 ubezpieczony może przekazać do ZUS elektronicznie. Do podpisania wniosku wystarczy posiadać profil PUE.

Do końca czerwca 2018 r. lekarz może wystawiać papierowe zwolnienia według dotychczas obowiązujących zasad.

Zwolnienie wystawione na druku ZUS ZLA pacjent zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni do pracodawcy. Przekroczenie terminu powoduje obniżenie świadczenia o 25 %. Wystawienie przez lekarza e-ZLA zwalnia pacjenta z obowiązku dostarczenia zwolnienia do pracodawcy i pilnowania terminu na jego dostarczenie.

Zostaw komentarz