Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

10 tysięcy na wózek od PFRON

Facebook Twitter

Po pięciu latach wraca dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego dla osoby niepełnosprawnej. O 10 tys. złotych można starać się z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym

By starać się o dofinansowanie trzeba złożyć wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Jak będzie można uzyskać dofinansowanie? Trzeba zacząć od złożenia wniosku w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Program „Aktywny samorząd” w ramach którego udzielane będzie wsparcie finansowe na zakup wózka o napędzie elektrycznym jest jednym z ważniejszych programów realizowanych przez Fundusz we współpracy z samorządami. Na jego realizację w tym roku PFRON przeznacza w sumie prawie 172 mln zł. Program jest nakierowany na wydajniejszy model polityki społecznej osób niepełnosprawnych oraz pozwala na aktywniejsze włączenie się struktur lokalnych w działania rehabilitacji społecznej. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 18 maja 2022