Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Bezpłatna pomoc prawna rusza od nowego roku w pow. wodzisławskim

Facebook Twitter

Od stycznia 2016 r. będzie funkcjonować sześć punktów porad prawnych. Dzięki współpracy z gminami miejsc udzielania pomocy będzie jednak więcej, bo aż dziewięć.

Na terenie powiatu bezpłatne porady prawne mają być udzielane w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl., w ośrodkach kultury w Gołkowicach, Czyżowicach, Grabówce i Pszowie, a także w Rydułtowskim Centrum Kultury, Urzędzie Gminy w Mszanie, Gminnym Centrum Informacji w Marklowicach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie.

Z porad będą mogły korzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, klienci pomocy społecznej, osoby powyżej 65 roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych. Pomoc będzie można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa będzie również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zakres pomocy obejmować będzie udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzanie wniosków o zwolnienie kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomoc prawna w założeniu będzie udzielana w punkcie porad przeciętnie pięć dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie, przy czym w przypadku, gdy na jedno biuro przypadać będzie kilka miejsc udzielania porad, czas pracy prawników będzie odpowiednio podzielony pomiędzy te miejsca.

W przyszłym roku wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z nią w każdym powiecie ma powstać od dwóch do trzydziestu pięciu punktów porad prawnych. O ich liczbie decyduje wielkość powiatu, ponieważ ustawa mówi o tym, że jeden punkt powinien przypadać na 25 tys. mieszkańców. W powiecie wodzisławskim powstanie zatem sześć takich jednostek.

Obecnie w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim trwają prace nad ich uruchomieniem. Przygotowywane są m.in. procedury do ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych, bo trzy punkty zgodnie z ustawą muszą być prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje. Ma miejsce też wymiana korespondencji z wojewodą na temat kosztów utworzenia punktów. Starosta Tadeusz Skatuła uważa bowiem, że kwota 154,50 zł miesięcznie na jedno biuro, wynikająca z ustawy, nie wystarczy nawet na pokrycie kosztów mediów, nie mówiąc o zakupie wyposażenia.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj