Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Duże opady śniegu. Słuchaczka Radia 90: „Grabownia zasypana. Czy Rybnik o nas zapomniał?”

Facebook Twitter

Do redakcji Radia 90 napisała Beata na co dzień mieszkająca w rybnickiej dzielnicy Grabownia. Mieszka pod lasem, pługi dojeżdżają tylko do jeziora. A jak mają sobie radzić pozostali?

Zarząd Dróg Wojewódzkich
fot. rybnik.eu

Duże opady śniegu – nie wszędzie dojechał pług

Dzielnica Grabownia, 3 domy pod lasem, Urząd Miasta o nas zapomniał, za pośrednictwem radia może nam się uda o nas przypomnieć. Pługi dojeżdżają tylko do jeziora. A my???

– pisze do naszej redakcji Beata.

Tymczasem jak informuje magistrat, wszelkie problemy należy zgłaszać pod numer 32 43 29 560 do RSK.

Rybnickie Służby Komunalne dysponują 11 piaskarkami obsługującymi 11 niezależnych tras odśnieżania dróg o większym natężeniu ruchu oraz 4 ciągnikami rolniczymi, wyposażonymi w pług i rozrzutnik. W tym sezonie, do zimowego utrzymywania dróg RSK mogą korzystać z zasobów ok. 400 ton piasku oraz ok. 2800 ton soli drogowej.

Miejskie piaskarki pojawiają się na drogach już w przypadku potencjalnego wystąpienia śliskości jezdni, a częstotliwość ich wyjazdów jest uzależniona od warunków pogodowych, mając na celu utrzymania bezpiecznych przejazdów po rybnickich drogach.

Oprócz dysponowania własnym sprzętem, RSK ma również podpisane umowy na odśnieżanie dróg IV kategorii utrzymania (boczne i dojazdowe) na terenie poszczególnych dzielnic. Te drogi utrzymywane są na „biało” (odpługowane) z ręcznym przesypaniem miejsc newralgicznych (skrzyżowania, podjazdy, górki).

W dyspozycji są także trzy ciągniki komunalne do ośnieżania chodników. Sprzęt jest uruchamiany w przypadku obfitych opadów śniegu, według potrzeb.

Łączna długość dróg w Rybniku, na których prowadzona jest akcja odśnieżania:

krajowe – 17,5 km
wojewódzkie – 37,4 km
powiatowe – 102,5 km
gminne – 315,9 km
Z kolei Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczony jest w 2 tony soli drogowej, 5 ton piasku, dwie odśnieżarki spalinowe, łopaty śniegowe do prac ręcznych. Na osiedlach administrowanych przez ZGM rozstawionych jest 50 sztuk skrzyń wypełnionych mieszanką piasku i soli do posypywania chodników i dojść do administrowanych budynków. ZGM ma zawartą umowę z podmiotem zewnętrznym na odśnieżanie pojazdem z pługiem dojazdów i terenów wokół administrowanych budynków.

Przypominamy, że akcja zimowa na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.

Odśnieżanie dróg w Rybniku:
Drogi główne – czyli wjazdowe i wyjazdowe z miasta oraz wszystkie drogi, po których porusza się komunikacja miejska utrzymywane są przez sprzęt RSK. Wyjazd do odśnieżania na te drogi odbywa się bezpośrednio po wystąpieniu opadów, a pługo-piaskarki pozostają na swoich trasach, aż do ustąpienia opadów i do uzyskania pełnej przejezdności tych dróg. Do utrzymania dróg używana jest sól drogowa, a drogi te utrzymywane są na czarno, według II i III standardu utrzymania zimowego, co oznacza iż jezdnia jest odśnieżona i posypana na całej szerokości drogi. Dopuszczalne są natomiast odstępstwa od tych standardów informujące, że po ustaniu opadów śnieg i błoto pośniegowe mogą zalegać na drodze od 4 – 6 godzin.

Drogami bocznymi, dojazdowymi w każdej dzielnicy oraz chodnikami zajmują się podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze podyktowanej przepisami zamówień publicznych. Drogi te są utrzymywane według IV kategorii odśnieżania co oznacza, iż drogi utrzymywane są na biało, a miejsca gdzie ruch mógłby być utrudniony (tj. podjazdy, łuki) posypywane są piaskiem lub solą przez sprzęt RSK. W IV standardzie utrzymania dróg jezdnia odśnieżona jest na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalnym odstępstwem od tego standardu, po ustaniu opadów śniegu jest występowanie śniegu i błota pośniegowego przez 8 godz., występowanie zasp przez 8 godz., występowanie dopuszczalnych przerw w komunikacji do 8 godz.

Część chodników w mieście jest odśnieżana i posypywana również ręcznie przez pracowników RSK. Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymywania chodników bezpośrednio przylegających do posesji ciąży na właścicielu tej posesji.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do nas TUTAJ!

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 maja 2024