StartKultura

Ekologiczny Rybnik oczami młodych

Organizatorem konkursu fotograficznego „Ekologiczny Rybnik oczami młodych” jest Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika.

Regulamin:
– Prace konkursowe mogą składać się z 1 do 3 zdjęć; mogą tworzyć spójny reportaż.
– Zdjęcia powinny zostać opatrzone tytułem.
– Zdjęcia, na których będą się znajdowały jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną automatycznie odrzucone.
– Przedstawione prace nie mogą stanowić zdjęć, które były wcześniej wykorzystywane w innym konkursie fotograficznym.
– Prace powinny zostać dostarczone organizatorowi na płycie CD i osobno w formacie
20X30 w opisanej kopercie.
6. Zdjęcia nie mogą zawierać niestosownych treści.
7. Prace przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

Pełna treść regulaminu dostępna na stronie Młodzieżowej Rady Miasta.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie prac u przedstawiciela MRM do 21.05.2012 lub przesłanie prac na adres: ZS3, ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik,  z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY MRM.

Zostaw komentarz