Radio 90 logo

Gramy od 25 lat • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Gdzie w Katowicach brakuje pracowników? Tutaj najszybciej dostaniesz prace [materiał partnera]

Facebook Twitter

Choć w ostatnich latach mamy do czynienia z tzw. rynkiem pracownika, nie w każdej branży jest zapotrzebowanie na zwiększanie zatrudnienia. W Polsce ze względu na zagęszczenie ludności, poziom uprzemysłowienia i usług, województwo śląskie ze stolicą w Katowicach jest odpowiednim miejscem na rozwój zawodowy wraz z szansą na wyższe zarobki. W jakich branżach zatem brakuje pracowników?

Fot. pixabay.com

Według raportu końcowego w badaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej o nazwie „Prognoza potrzeb rynku pracy województwa śląskiego w kontekście branż i zawodów, w których do roku 2022 wystąpi deficyt wykwalifikowanych pracowników i dla których niezbędne będzie tworzenie CKZIU”, wynika, że zamiar zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy zadeklarowało 29,5% pracodawców. Zatem co trzeci śląski pracodawca będzie szukał nowych pracowników. Na taki krok według badania zdecydują się przede wszystkim duże podmioty gospodarcze (48,1%), natomiast najrzadziej mikroprzedsiębiorstwa (24.1%).

Plany zatrudnieniowe śląskich pracodawców w perspektywie najbliższych 12 miesięcy

Biorąc pod uwagę tendencję zatrudnieniowe w ramach poszczególnych branż, najwięcej pracodawców deklarujących zamiar zatrudnienia nowych pracowników jest z sektorów: górnictwo i wydobywanie, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo.

Do branż o najniższym odsetku firm i instytucji zamierzających powiększyć kadrę pracowniczą należy zaliczyć:

  • edukacja
  • leśnictwo,
  • łowiectwo i rybactwo,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • dostawa wody
  • gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
  • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Praca w Katowicach stolicy województwa śląskiego

Czy w Katowicach można znaleźć dobrze płatną pracę w każdym zawodzie? Ze względu na charakter miasta, w którym również znajdują się biura korporacji, a także jest szeroko rozwinięta branża IT, Katowice są dobrym wyborem dla każdego, kto zastanawia się nad jakąkolwiek zmianą. Wyselekcjonowane oferty pracy w Katowicach znajdziesz na https://www.gowork.pl/praca/katowice;l

Szeroki zakres znajdujących się tam ogłoszeń pozwoli znaleźć pracę w każdym zawodzie oraz w niemal każdej branży. Według raportu prognozującego potrzeby rynku pracy województwa śląskiego zatrudnienie do 2022 roku planują głównie pracodawcy zlokalizowani na terenie podregionu katowickiego (35%).

Prognozuje się, że w najbliższym czasie deficyt pracowników w podregionie Katowickich będzie głównie w branżach: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, w tym także motocykle; przetwórstwo przemysłowe i budownictwo. Pracodawcy prognozują, że brakować będzie: telemarketerów, farmaceutów aptecznych, techników informatyków, sprzedawców, magazynierów, przedstawicieli handlowych, wytapiaczy metali nieżelaznych, inżynierów elektryków, operatorów maszyn, robotników przy prostych pracach, operatorów CNC.

Oprócz proponowanej pracy pracodawcy często oferują szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, a także pomagają w przebranżowieniu. Pełny raport z prognozą potrzeb rynku pracy województwa śląskiego do roku 2022 do ściągnięcia: TUTAJ.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj