StartWiadomości Wiadomości dnia

Godów i Gorzyce zagrożone ptasią grypą. Gminy są pod szczególnym nadzorem

To działanie prewencyjne, mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia ptasiej grypy, której ognisko jak dotąd stwierdzono w Orłowej (Czechy), po to, by uniknąć wystąpienia choroby w powiecie wodzisławskim. Dla mieszkańców gminy Godów i części gminy Gorzyce (m.in. sołectwa Gorzyczki, Gorzyce, Olza, Uchylsko), a także hodowców oznacza to konieczność przestrzegania podstawowych obowiązków.

Dla mieszkańców gminy Godów i części gminy Gorzyce (m.in. sołectwa Gorzyczki, Gorzyce, Olza, Uchylsko), a także hodowców oznacza to konieczność przestrzegania podstawowych obowiązków, w tym m.in.:

 1. trzymania drobiu (kur, kaczek, gęsi itp.) w zamknięciu, ponieważ ogranicza to kontakt z dzikimi ptakami i zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem od dzikiego ptactwa;
 2. zabezpieczenia paszy i wody dla ptactwa domowego przed dostępem dzikich ptaków, utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i niepojenia drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników;
 3. przestrzegania zasad bioasekuracji, tj. wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z kurników, w których jest utrzymywany drób; maty można wykonać samodzielnie, np. z gąbki 1×1 m nasączonej odpowiednim preparatem (np. VIRKON S, HYPEROX);
 4. stosowania w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem;
 5. zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa);
 6. zawiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów chorobowych lub padnięć ptaków.

Pełna treść instrukcji postępowania wprowadzonej na zagrożonym terenie, w celu ochrony ptactwa domowego, znajduje się w rozporządzeniu Powiatowego Inspektora Weterynarii w Wodzisławiu Śl. z 10 lutego 2017 r.

O każdym niepokojącym przypadku wystąpienia objawów chorobowych, śmiertelności lub obniżenia produktywności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie należy niezwłocznie powiadomić:

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Rzeczna 24
  44-300 Wodzisław Śląski
  tel. kontaktowy (32) 455 22 20.

Zostaw komentarz