Radio 90 logo

MUZYKA WYBRANA DLA CIEBIE • Cieszyn 95.2 fm • Rybnik 90 fm Słuchaj Online Facebook YouTube Instagram

Górnictwo – perspektywy i zagrożenia

Facebook Twitter

Trzy dni wykładów, ciekawych spotkań, a także wystawa maszyn i sprzętów górniczych. Od wtorku (6.05.) na terenie rybnickiego kampusu trwać będzie konferencja naukowa "Górnictwo - perspektywy i zagrożenia".

To propozycja dla wszystkich związanych z tym przemysłem, pracujących w branży, a także zainteresowanych tematem.

PROGRAM KONFERENCJI:

Wtorek. 6.05.2014 r.

8.00 Rozpoczęcie – Budynek „C”
Powitanie uczestników, przedstawienie programu, omówienie zawartości merytorycznej, wystąpienie  okolicznościowe otwierające konferencję oraz wystawę.

8.30 I SESJA PLENARNA. Patronat EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku
Perspektywy rozwoju górnictwa. Rozwój energetyki. Organizacja pracy w górnictwie. Udział organów nadzoru górniczego w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy we współczesnym górnictwie i bezpieczeństwa ogólnego. Udział nauki w zrównoważonym rozwoju górnictwa.

Ok. 10.00 Przerwa

10.20 II SESJA PLENARNA. Patronat Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
1. Barbara BIAŁECKA
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE I POTENCJAŁ TERENÓW POGÓRNICZYCH GZW
2.  Henryk PASZCZA, Wiesław GRZYBOWSKI
UDZIAŁ SPECJALISTYCZNYCH FIRM ZEWNĘTRZNYCH W BUDOWIE POZYCJI POLSKIEGO GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO
3. Josef JURMAN, Jiri FRIES
PERSPEKTYWY WYDOBYCIA WĘGLA W REPUBLICE CZESKIEJ
4. Marcin KOŁODZIEJSKI, Zbigniew MATUSZAK, Grzegorz NICEWICZ
WSPÓŁCZESNE GÓRNICTWO MORSKIE
5. Krzysztof KOTWICA
MASZYNY DO MECHANICZNEGO DRĄŻENIA WYROBISK KORYTARZOWYCH W SKAŁACH ZWIĘZŁYCH – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Ok 12.20 Przerwa i obiad.

Ok. 13.00 Wyjazd autokarami do zakładów pokazujące nowoczesne rozwiązania i możliwości wykorzystania maszyn w górnictwie podziemnym węgla kamiennego:
– JAS- MOS – kompleks Mikrus,
– Pniówek – kompleks strugowy,
– Borynia – kompleks o dużej koncentracji wydobycia,
– Zofiówka – transport poziomy spalinowy cierno-zębaty,
– Zakład Produkcyjny Becker-Warkop Świerklany, powrót na kampus osobno, po ok. 2 godzinach,
– Marcel – wychodnia odstawcza,
– Jankowice – szyb wielkogabarytowy, pogłębianie szybu- sztuczne dno, główne odwadnianie.

Ok. 18.20 powrót na kampus

20.00 Koncert Galowy i bankiet w RCK

Środa, 7.05.2014 r.

9.30 Powitanie uczestników – Orkiestra Dęta. Budynek „C”

9.30-11.10 III SESJA „C”. Patronat „AZIS”- MINING SERVICE Sp. z oo
1. Marian LASEK, Marcin FORREITER, Zbigniew CZERNECKI
KONTENEROWA WYTWORNICA AZOTU WA-700, JAKO NOWOCZESNE URZĄDZENIE DO
POZYSKIWANIA AZOTU Z POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W CELACH INERTYZACJI
ATMOSFERY KOPALNIANEJ
2. Wiesław GMYTRASZ
WYBRANE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA ZAGROŻENIA WYBUCHEM PYŁU
WĘGLOWEGO–ASPEKTY PRAKTYCZNE
3. Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES
REGULACJA I STEROWANIE PARAMETRAMI WODY LODOWEJ W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH KOPALŃ PODZIEMNYCH
4. Marian LASEK, Zbigniew CZERNECKI
SPIENIONY INHIBITOR GÓRNICZY SIG-1–WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIE
5. Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI,Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC
EFEKTYWNOŚĆ W RÓŻNYCH SYSTEMACH ODMETANOWANIA W WARUNKACH POLSKICH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE UJĘTEGO METANU
6. Damian TOMICZEK
OPTYMALIZACJA PRACY SPRĘŻAREK POWIETRZA W KW SA. ODDZIAŁ KWK „MARCEL”

11.10 Przerwa

11.40-13.20 IV SESJA „C”. Patronat KOPEX S.A. „Maszyny do wybierania cienkich pokładów”.
1. Witold BIAŁY
WYZNACZANIE OPORÓW URABIANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU POU-BW/01-WAP
2. Stanisław TYTKO, Eugeniusz STANEK, Piotr SOBOTA, Andrzej DRWIĘGA, Andrzej MAZURCZYK
ŚCIANOWE PRZENOŚNIKI ZGRZEBŁOWE Z INTELIGENTNYMI SYSTEMAMI REGULACJI PARAMETRÓW PRACY NAPĘDÓW PRZENOŚNIKA
3. Czesław KUBACZKA, Józef PAWLINÓW, Marek CELMER, Mieczysław LUBRYKA, Jerzy ŚLIWIŃSKI
SPOSOBY EKSPLOATACJI POKŁADÓW O MAŁEJ MIĄŻSZOŚCI NA PODSTAWIE ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ SA.
4. Stefan CZERWIŃSKI
RODZAJE MEDIÓW HYDRAULICZNYCH ORAZ SIEĆ WYSOKIEGO CIŚNIENIA W KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO
5. Marek KOSTKA
„MASZYNY DO URABIANIA POKŁADÓW CIENKICH PRODUKCJI KOPEX MACHINERY S.A.”
6. Jarosław BRODNY
WPŁYW CECH KONSTRUKCYJNYCH ZŁĄCZA CIERNEGO NA CHARAKTERYSTYKĘ JEGO PRACY

13.20 Przerwa i obiad

Budynek „A”

9.30-11.10 V SESJA „A”. Patronat Elgór Hansen S.A.
Sterowanie wysokowydajnych kompleksów wydobywczych
1. Dariusz MACIERZYŃSKI, Jan LUBRYKA, Karol OPIELKA, Adrian BABIOCH
ZASILANIE I STEROWANIE KOMPLEKSEM DO POKŁADÓW NISKICH-MIKRUS
2. Michał SZEBESTA
CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNOŚCI, NOWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ OGÓLNOKOPALNIANEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU STEROWANIA ZSS – ATUT I KORZYŚCI Z JEGO WDROŻENIA W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM
3. Dariusz MACIERZYŃSKI, Jan LUBRYKA, Karol OPIELKA,
EWOLUCYJNE ROZWIĄZANIA W ZASILANIU I STEROWANIU NA PRZYKŁADZIE DRUGIEGO KOMPLEKSU STRUGOWEGO DLA LW BOGDANKA
4. Ambroży JURASZCZYK, Jerzy MAJCHRZAK, Jerzy NOWICKI
MAPA CYFROWA JSW SA.
5. Bolesław ZARAŚ
WDROŻENIE SYSTEMU VDI W JSW S.A.
6. Przemysław MAREK
WDROŻENIE KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DZIAŁÓW INFORMATYKI (SYSTEMU ITSM) W ADVICOM SPÓŁKA Z O.O.

11.10 Przerwa

11.40-13.20 VI SESJA „A” Patronat Geo-Wiert Sp. z o.o. Żory
Szkolenie i dokształcanie załogi i dozoru górniczego, bezpieczeństwo pracy
1. Henryk BADURA, Wanda MARUSZEWSKA, Krzysztof MICHALSKI
KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TERENAMI PRZEKSZTAŁCONYMI DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICZĄ
2. Jerzy DYCHAŁA
REFORMA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, JAKO PIERWSZY KROK W REALIZACJI IDEI „OD ROBOTNIKA DO KIEROWNIKA”
3. Anna GEMBALSKA – KWIECIEŃ
ANALIZA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ KOPALNI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PARTYCYPACJI PRACOWNIKÓW
4. Adam KORZONEK, Arkadiusz KĄKOL, Alfred WITA
SZKOLENIA RATOWNICZE–STAN AKTUALNY
5. Jerzy BORECKI, Augustyn HOLEKSA, Patrycjusz POLAK, Zbigniew SCHINOHL, Jarosław JĘDRYSEK,Tomasz WOJTANOWSKI, Szymon FIGURSKI, Leszek ŁUSKA
DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA Z UŻYTKOWANIA W JSW SA. INTERNETOWEJ PLATFORMY SZKOLENIOWO-INFORMACYJNEJ STREFA SZTYGARA I NIE TYLKO
6. Krzysztof WALUS, Krzysztof SŁOTA, Zbigniew SŁOTA
NOWOCZESNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY”

13.20 Przerwa i obiad

Budynek „C”

14.10-15.50 VII SESJA „C”. Patronat Becker-Warkop – transport kopalniany.
1.Tomasz BUDNIOK, Wojciech ZASADNI, Józef RUSINEK, Karol KRAWCZYK
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH TRANSPORTU KOLEJKAMI PODWIESZONYMI Z NAPĘDEM WŁASNYM
2. Łukasz DOLEŻYCH, Janusz CICHECKI
SPOSOBY KONFIGURACJI ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH KOLEJEK SZYNOWYCH PODWIESZANYCH SPALINOWYCH DLA KILKAKROTNEJ ZMIANY NACHYLEŃ PO WZNOSIE I UPADZIE NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ KWK „CHWAŁOWICE”
3. Tomasz BUDNIOK, Wojciech ZASADNI, Jan KANIA, Henryk MROWIEC, Józef RUSINEK, Krzysztof SZYMICZEK, Gerard CHLUBA
MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRĘDKOŚCI TRANSPORTU LUDZI KOLEJKAMI PODWIESZONYMI Z NAPĘDEM WŁASNYM

Budynek „A”

14.10-1550 VIII SESJA „A”. Patronat Kompania Węglowa SA
1. Dominika STYRNOL
OCHRONA I REWITALIZACJA POWIERZCHNI. ROZWIĄZANIA DE LEGE LATA
2. Aneta GRODZICKA,Józef KOHUT,Roman UZAROWICZ,Piotr WOJTACHA
SŁABE I MOCNE STRONY LIKWIDACJI KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO NA PRZYKŁADZIE KWK „GLIWICE” W GLIWICACH
3. Jan BIAŁEK, Ryszard MIELIMĄKA, Justyna ORWAT, Piotr CHMIEL, Dariusz KLUCZNIOK
PROFILAKTYKA GÓRNICZA ZASTOSOWANA PRZEZ KWK „BUDRYK” W CELU OCHRONY BUDYNKÓW KOŚCIOŁA I SZKOŁY W CHUDOWIE
4. Barbara BIAŁECKA, Katarzyna MIDOR, Michał ZASADZIEŃ
ANALIZA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POGÓRNICZYCH – STUDIUM PRZYPADKU
5. Marek PROFASKA
WPŁYW MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKÓW I CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO W ZAKŁADZIE PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA NA POZIOM HAŁASU EMITOWANEGO DO ŚRODOWISKA
6. Arkadiusz TOMAS, Piotr MATUSIAK
NOWE ROZWIĄZANIE ROZDRABNIACZA PRODUKTÓW FILTRACJI
7. Karina HERMANN, Krzysztof KURUS
WYBRANE PROBLEMY LOGISTYKI ODPADÓW DROBNOZIARNISTYCH STOSOWANYCH W PODZIEMNYCH TECHNOLOGIACH GÓRNICZYCH

Ok. 16.00 – zamknięcie wystawy

Czwartek, 7.05.2014 r.

Patronat dnia Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
Wentylacja i zagrożenie metanowe. Wybieranie węgla w warunkach zagrożeń gazowych, nowoczesne technologie eksploatacji

Budynek „C”
9.30–11.00 IX SESJA „C”
1. Krzysztof BURZAN, Reiner SCHUSTER
ZAGROŻENIA NATURALNE, PROBLEMY EKSPLOATACYJNE, EKSPLOATACJA.
2. Jarosław ZAWADZKI, Piotr FABIJAŃCZYK
METODY GEOSTATYSTYCZNE W BADANIU METANOWOŚCI POKŁADÓW WĘGLOWYCH
3. Jolanta IGNAC-NOWICKA
IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZAGROŻEŃ I ICH PRZYCZYN W WYROBISKACH GÓRNICZYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU GAZOWEGO
4. Magdalena TUTAK
ANALIZA STOSOWANYCH SPOSOBÓW PRZEWIETRZANIA ŚCIAN WYDOBYWCZYCH W POLSKICH KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO
5. Stanisław KONSEK, Czesław MAZUREK, Korneliusz JENDRZEJEK, Andrzej SŁOWIK
REGULACJA PRZEWIETRZANIA W GRUPOWYM PRĄDZIE POWIETRZA ODPROWADZANYM DO SZYBU WYDECHOWEGO JAKO ELEMENT OPTYMALIZACJI I STABILIZACJI SIECI WENTYLACYJNEJ KOPALNI NA PRZYKŁADZIE KWK „JANKOWICE”

11.00  Przerwa

Budynek „C”
11.20–12.50 X SESJA „C”
1. Jerzy BERGER, Artur BADYLAK, Kazimierz GATNAR
AUTORSKI UKŁAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY GAZU Z ODMETANOWANIA KOPALŃ JSW SA.–ROZWIĄZANIE „ZOK” SP. Z O.O.
2. Damian TOMICZEK, Rafał WIZNER
TECHNICZNE, EKONOMICZNE ORAZ EKOLOGICZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA SILNIKA GAZOWEGO ZASILANEGO GAZEM Z ODMETANOWANIA KOPALŃ
3. Leszek BĄK, Stanisław TRENCZEK
CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNEGO I RZECZYWISTEGO POZIOMU ZAGROŻENIA METANOWEGO NA PRZYKŁADZIE ŚCIANY 7 W POKŁADZIE 409 W KHW S.A KWK „WUJEK” RUCH „ŚLĄSK”
4. Marian KURPAS, Wojciech KUŚ, Andrzej KOZYRA, Jerzy ORLIK
PROWADZENIE EKSPLOATACJI W WARUNKACH WYSOKIEJ METANOWOŚCI Z WYKORZYSTANIEM CHODNIKA DRENAŻOWEGO W JSW SA. KWK „KRUPIŃSKI” NA PRZYKŁADZIE ŚCIANY B-11 W POKŁADZIE 348
5. Aleksander OMOZIK, Janusz SOJKA
WARUNKI I EFEKTY STOSOWANIA STRUGA WĘGLOWEGO W JSW SA., KWK „PNIÓWEK”

Podsumowanie, wnioski, dyskusja.

Ok. 13.10 – zakończenie konferencji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 maja 2024